Business intelligence consultant

Een business intelligence consultant bouwt voor onze klanten in het sociaal domein dashboards om hen beter inzicht te geven in belangrijke stuurinformatie.

Lees verder Business intelligence consultant

Insights Zorg is verhuisd van Enschede naar Deventer

Omdat onze klanten zich inmiddels in heel Nederland bevinden hebben we besloten om ons wat centraler in Nederland te vestigen. We hebben onze karakteristieke kantoorvilla ingeruild voor een modern kantoorpand…

Lees verder Insights Zorg is verhuisd van Enschede naar Deventer

Continu meten met de Menselijke Maat

Wil je meer inzicht in de ervaringen van inwoners/ cliënten gedurende hun ondersteuningstraject? Wil je ten alle tijden inzicht in de resultaten van jouw organisatie en daarmee sneller zicht hebben…

Lees verder Continu meten met de Menselijke Maat

Mantelzorgonderzoek gemeente Losser

De gemeente Losser heeft veel waardering voor de mantelzorgers in hun gemeente en wil hen zo goed mogelijk ondersteunen bij hun taken. Om meer duidelijkheid te krijgen over de behoefte…

Lees verder Mantelzorgonderzoek gemeente Losser

Blog: Veranderen vanuit intrinsieke motivatie

In het domein van zorg en welzijn staan organisaties voor de opgave hun samenwerking met in- en externe partijen te verbeteren. Het bieden van de juiste ondersteuning vraagt om een…

Lees verder Blog: Veranderen vanuit intrinsieke motivatie

Senior adviseur sociaal domein

Een senior adviseur kent het sociaal domein goed, heeft een duidelijke eigen visie en adviseert klanten bij het realiseren van veranderingen.

Lees verder Senior adviseur sociaal domein

Einde inhoud

Geen pagina's meer om te tonen