Wat Menselijke Maat is voor gemeenten

“Menselijke maat geeft echt antwoord op de vraag: `Welk verschil maken we in het leven van onze cliënten?'”

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend deel aan een informatiebijeenkomst. 

Zorg en welzijn draait om mensen

Wij geloven dat het welbevinden van de cliënt centraal moet staan bij het verlenen van zorg. Dit is ook het uitgangspunt van de transformatie. Met de invoering van de Wmo en Jeugdwet wordt van gemeenten verwacht deze doelen te meten en zo de kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren. Menselijke Maat meet deze doelen en geeft zo antwoord op de vraag: “Welk verschil maken we in het leven van kwetsbare inwoners?”.

Omdat we zien dat het beter kan

Menselijke Maat is een cliëntervaringsonderzoek die welbevinden meet volgens de inhoudelijke doelen van de wet. Hoe ervaren kwetsbare inwoners hun kwaliteit van leven? In hoeverre draagt de ondersteuning of hulpverlening hieraan bij? Dit wordt zichtbaar door de impact op autonomie, competentie en verbondenheid van cliënten te meten. Menselijke Maat is een onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwd instrument dat het effect van zorgaanbieders in uw gemeente eenvoudig en praktisch zichtbaar maakt. Door Menselijke Maat dit jaar in te zetten als resultaatmeting van de Wmo, ontstaat een 0-meting van de transformatie. Door de komende jaren deze cliëntervaringsmeting te herhalen is te zien in welke mate ondersteuning erin slaagt om de transformatie te laten slagen.

Menselijke Maat in zes voordelen:

  1. De gegevens zijn onafhankelijk gemeten; geen professional die zijn eigen werk beoordeelt.
  2. Continue metingen in een aantrekkelijke vorm voor de cliënt.
  3. Het stuurt op verbetering. Teams worden niet afgerekend, maar gestimuleerd om de transformatie in te gaan.
  4. Kosten en uren meet u al op andere manieren; Menselijke Maat maakt het beeld compleet door het daadwerkelijke effect van ondersteuning te laten zien.
  5. Cliënten, zorgaanbieders en gemeenten spreken één gemeenschappelijke taal.
  6. Resultaten in één overzichtelijk dashboard; een compleet overzicht in de kwaliteit die zorgaanbieders in uw gemeente bieden.

Herman Boek
Manager thuiszorg
Borne, Carintreggeland

“Ik ben erg blij met Menselijke Maat. Via de rapportage en de teampresentaties hebben we mooi in beeld gekregen waar we goed in zijn en waar de verbetering zit.”

Gemeente Borne
Martin Velten, Wethouder Zorg, Welzijn en Jeugd.

“Samen gaan voor het terugbrengen van de twinkeling in de ogen van de cliënt.”

Gemeente Almelo
Leny Claessens, Senior adviseur sociaal domein

“Met Menselijke Maat hebben gemeenten na de 3D transitie goud in handen om te komen tot een echt integrale en positieve aanpak. Van krijgen naar doen, meedoen en er toe doen.”

Met online vragenlijst

We hebben digitale diensten ontwikkeld, zoals een app om vragenlijsten in te vullen en een digitaal dashboard om resultaten in te zien. Neem contact met ons op voor een overzicht van de mogelijkheden.

Wetenschappelijk onderbouwd

Menselijke Maat is ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente. De onderdelen die worden gemeten zijn gebaseerd op de basisbehoeften van mensen, die gezamenlijk het geluksniveau bepalen. De onderzoeksmethode is wetenschappelijk gevalideerd.

Ambassadeurs

Cabaretier Hans Sibbel (Lebbis) is ambassadeur van Menselijke Maat; “Het moet meer gaan over menselijk geluk in plaats van enkel om de euro’s en de regels”. Daarnaast zijn er vanuit het innovatieve gebied van de Positieve Psychologie meerdere wetenschappers ambassadeur van Menselijke Maat; prof. dr. Erwin Seydel, prof. dr. Hans Becker, prof. Jan Walburg, dr. Ad Bergsma en prof. Ernst Bohlmeijer.

Contact

“Er breekt een nieuwe tijd aan. Een tijd waarin we zien dat mensen samen veel meer kunnen dan we altijd vanuit de overheid en de zorg gedacht hebben. Dan is het ook tijd om die nieuwe werkelijkheid goed te volgen, met instrumenten die daarvoor ontworpen zijn. Instrumenten die terug gaan naar de bedoeling van zorg en ondersteuning; terug naar Menselijke Maat.”

Sales & communicatie Menselijke Maat
088 – 545 4154
info@menselijkemaat.nl

Vraag hier uw informatiepakket aan

    Ik wil me ook graag aanmelden voor de nieuwsbrief