Wat Menselijke Maat is voor zorgaanbieders

“Menselijke maat geeft echt antwoord op de vraag: `Welk verschil maken we in het leven van onze cliënten?'”

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend deel aan een informatiebijeenkomst. 

Zorg en welzijn draait om mensen

Wij geloven dat het welbevinden van de cliënt centraal moet staan bij het geven van zorg. Door de invoering van de Wmo en Jeugdwet vragen gemeenten dit ook van zorgaanbieders. Menselijke Maat meet dit dit via een cliëntervaringsonderzoek. Het maakt het daadwerkelijke effect van uw zorg zichtbaar. Veel meer dan traditionele klanttevredenheidsonderzoeken doen.

Menselijke Maat helpt uitvoerende teams te transformeren. Dit doen we door vragensetjes te sturen naar cliënten, vragenlijsten en interviews af te nemen onder medewerkers en klantcontact te observeren. De resultaten worden gepresenteerd in een eenvoudig dashboard met directe verbeterkaders.

Menselijke Maat in zes voordelen:

  • Onafhankelijk in beeld waar uw organisatie goed in is en waar de verbetering ligt.
  • Een mix van wetenschappelijke onderzoeksinstrumenten.
  • Geen ellenlange vragenlijsten; 3 á 4 vragen per keer.
  • Snelle verbeterinformatie per team; rapportage binnen enkele weken.
  • Flexibel in te zetten.
  • Bewijsvoering richting gemeenten door een onafhankelijke partij; resultaten en verbeterplan in een taal die de gemeente snapt.
  • Menselijke Maat vervangt en verbetert uw tevredenheidmeting

Herman Boek
Manager thuiszorg
Borne, Carintreggeland

“Ik ben erg blij met Menselijke Maat. Via de rapportage en de teampresentaties hebben we mooi in beeld gekregen waar we goed in zijn en waar de verbetering zit.”

Gemeente Borne
Martin Velten, Wethouder Zorg, Welzijn en Jeugd.

“Samen gaan voor het terugbrengen van de twinkeling in de ogen van de cliënt.”

Gemeente Almelo
Leny Claessens, Senior adviseur sociaal domein

“Met Menselijke Maat hebben gemeenten na de 3D transitie goud in handen om te komen tot een echt integrale en positieve aanpak. Van krijgen naar doen, meedoen en er toe doen.”

Met online vragenlijst

We hebben digitale diensten ontwikkeld, zoals een app om vragenlijsten in te vullen en een digitaal dashboard om resultaten in te zien. Neem contact met ons op voor een overzicht van de mogelijkheden.

Wetenschappelijk onderbouwd

Menselijke Maat is ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente. De onderdelen die worden gemeten zijn gebaseerd op de basisbehoeften van mensen, die gezamenlijk het geluksniveau bepalen. De onderzoeksmethode is wetenschappelijk gevalideerd.

Ambassadeurs

Cabaretier Hans Sibbel (Lebbis) is ambassadeur van Menselijke Maat; “Het moet meer gaan over menselijk geluk in plaats van enkel om de euro’s en de regels”. Daarnaast zijn er vanuit het innovatieve gebied van de Positieve Psychologie meerdere wetenschappers ambassadeur van Menselijke Maat; prof. dr. Erwin Seydel, prof. dr. Hans Becker, prof. Jan Walburg, dr. Ad Bergsma en prof. Ernst Bohlmeijer.

Contact

“Er breekt een nieuwe tijd aan. Een tijd waarin we zien dat mensen samen veel meer kunnen dan we altijd vanuit de overheid en de zorg gedacht hebben. Dan is het ook tijd om die nieuwe werkelijkheid goed te volgen, met instrumenten die daarvoor ontworpen zijn. Instrumenten die terug gaan naar de bedoeling van zorg en ondersteuning; terug naar Menselijke Maat.”

Sales & communicatie Menselijke Maat
088 – 545 4154
info@menselijkemaat.nl

Vraag hier uw informatiepakket aan

    Ik wil me ook graag aanmelden voor de nieuwsbrief