• Bericht auteur:

Gemeenten in Twente hadden behoefte om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten van beschermd wonen. Bestaande instrumenten gaven echter onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van de cliënt of waren onvoldoende praktisch toepasbaar. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelden wij samen met bureau WOESD het instrument BWO (Beleven, Waarderen, Ontwikkelen).

Met BWO worden enerzijds de resultaten van ondersteuning op cliëntniveau gemeten en anderzijds de kwaliteit van het proces van ondersteuning. Voordelen van het instrument zijn:

  • Een beter inhoudelijk gesprek tussen gemeente en gefinancierde instellingen over effecten, maar ook over mogelijke oplossingen van gesignaleerde thema’s;
  • Sturing geven op de kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteuning aan cliënten;
  • De leefwereld van de cliënten krijgt een echte stem binnen het gekozen financieringssysteem;
  • Gemeenten krijgen een actueler en meer kortcylisch beeld in het presteren van de verschillende organisaties;
  • Het zet aan tot leren en verbeteren.

In de informatiebijeenkomsten ‘Inzicht in kwaliteit en effectiviteit bij beschermd wonen’ delen we de resultaten uit de praktijk en vertellen meer over het instrument BWO. U kunt kiezen uit een van onderstaande data, de sessies vinden plaats via MS-Teams.

  • Dinsdag 11 oktober van 15:30 – 17:00
  • Donderdag 13 oktober van 13:00 – 14:30
  • Donderdag 20 oktober van 15:30 – 17:00

Doelgroep

Met deze informatiebijeenkomst richten we ons vooral  op beleidsmedewerkers, contractmanagers, kwaliteitsmedewerkers en leidinggevenden van gemeenten of zorgaanbieders die betrokken zijn bij beschermd worden. Het BWO-instrument is generiek van opzet en ook toepasbaar voor andere soorten ondersteuning. Anderen zijn ook van harte welkom om zich te laten inspireren.

Deelname

De bijeenkomst vindt digitaal plaats, aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@insightszorg.nl met vermelding van uw naam, functie en datum van de sessie.

Graag tot dan!

Insights Zorg

Wij zijn een adviesbureau dat organisaties in het sociaal domein helpt bij de realisatie van veranderingen en het beoogde effect daarvan te vergroten. Wij werken voor gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.

Woesd

Wij zijn een advies- en interim bureau dat instrumenten ontwikkelt voor kwaliteitstoetsing en resultaatmeting in het sociaal domein. Daarnaast begeleiden wij verandertrajecten in algemene voorliggende voorzieningen.