• Bericht auteur:

Als contractmanager, kwaliteitsmedewerker of beleidsmedewerker koopt u voor uw gemeente zorg in en wilt u graag sturen op het bereikte resultaat van deze zorg. Dit vraagt om inzicht in kwaliteit en effect van de geleverde zorg. Dit is uitdagend en complex. Zowel de aanbieder, de ondersteuning, de situatie van de inwoner en omgevingsfactoren spelen immers allemaal een rol.

In de maand maart organiseren we een drietal informatiebijeenkomsten en vertellen daar meer over de mogelijkheden om meer grip te krijgen op het resultaat en effect van de geleverde zorg door zorgaanbieders in uw gemeente.

In deze informatiebijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is effectieve ondersteuning?
  • Mogelijkheden om inzicht te krijgen in de effectiviteit van zorg
  • Welke afspraken kunnen gemaakt worden tussen zorgaanbieder en gemeente?

Data

Op de volgende data staat een informatiebijeenkomst over dit onderwerp gepland:

Doelgroep

Deze informatiebijeenkomsten zijn vooral voor contract- en kwaliteitsmedewerkers. Ook beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het maken van afspraken met zorgaanbieders (o.a. subsidierelaties) zijn welkom.

Deelname

De bijeenkomst vindt digitaal plaats, aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich via de link achter de gewenste data aanmelden.