Workshop inzicht in meerwaarde ondersteuning aan cliënten

Cliëntervaringen meten met Menselijke Maat

Cliëntervaringen meten om dienstverlening verder te ontwikkelen

Voor veel gemeenten en zorginstellingen is het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek vaak een verplichting zonder meerwaarde. Het wordt gezien als een verplichte eis waaraan voldaan dient te worden. Een cliëntervaringsonderzoek brengt veel meer. Het biedt handvatten en ondersteunt bij het verder ontwikkelen van de dienstverlening. Maar het biedt ook mogelijkheden om het gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op een andere manier te voeren. Maar hoe geef je een cliëntervaringsonderzoek vorm? En wat zijn randvoorwaarden om een cliëntervaringsonderzoek tot een succes te maken?

Resultaten

  • Kennis cliëntervaringsinstrumenten
  • Inzicht in mogelijke toepassing van een cliëntervaringsinstrument
  • Inzicht in randvoorwaarden voor toepassing
  • Inzicht in verbeteracties uit de praktijk

Doelgroep

Deze inspiratieworkshop is bedoeld voor iedereen die meer informatie wil over een cliëntervaringsonderzoek met meerwaarde: beleidsadviseurs, contractmanagers en kwaliteitsmedewerkers.

Duur

De workshop duurt een dagdeel, meestal van 13.00 tot 17.00 uur.

Inhoud

We nemen u kort mee in de wereld van cliënttevredenheidsonderzoeken en cliëntervaringsonderzoeken. Welke instrumenten zijn er zoal? Wat leveren de onderzoeken op? Wat is het verschil tussen beide vormen? En op welke manier kun je aansluiten bij de doelstellingen, zowel die van de opdrachtgever als van de eigen organisatie?

Vervolgens wordt gekeken naar jullie eigen praktijk. Hoe is het klantonderzoek vormgegeven? Welke verplichtingen worden gesteld? En wat zijn de wensen op het gebied van meer waardegedreven uitkomsten? Zo wordt toegewerkt naar een beeld van de eigen situatie en een eerste opzet voor een hernieuwd cliëntervaringsonderzoek.

Investering

De kosten van deze workshop bedragen € 245,-. Dit is exclusief btw en 4% bureaukosten. Bij annulering tot 2 weken berekenen we 25% van de kosten, voor latere annuleringen brengen we de volledige kosten in rekening.

Interessante links met informatie over cliëntervaringen:

Data

25 maart 2021
Tijd: 13:00 – 16:30
Locatie: Online

3 juni 2021
Tijd: 13:00 – 16:30
Locatie: Online

12 oktober 2021
Tijd: 13:00 – 16:30
Locatie: Online