Workshop toepassen van principes positieve psychologie

Positieve psychologie

Positieve psychologie: drie psychologische basisbehoeften

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een andere houding in relatie tot inwoners. Minder aandacht voor klachten en problemen en meer aandacht voor het welbevinden. De Zelf Determinatie Theorie biedt inspiratie voor de praktijk van zorg en welzijn. De theorie stelt dat iedereen drie psychologische basisbehoeften heeft, namelijk de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. Tegemoetkoming aan deze basisbehoeften leidt voor zowel zorgverleners als zorgvragers tot een beter welbevinden. Wat houden die basisbehoeften in? Hoe sluit je aan bij deze behoeften? En welke lessen kunnen we leren uit wetenschap en praktijk?

Resultaten

  • Actuele inzichten rondom de Zelf Determinatie Theorie
  • Inzicht in praktische voorbeelden om toe te passen binnen de eigen organisatie
  • Een stappenplan voor toepassing binnen de eigen organisatie

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die geïnspireerd wil worden door inzichten uit de positieve psychologie: beleidsadviseurs, managers en sociaal werkers.

Duur

De workshop duurt een dagdeel, meestal van 13.00 tot 17.00 uur.

Inhoud

Om in de uitvoering beter te kunnen aansluiten bij de basisbehoeften en het welbevinden van zorgvragers hebben we in samenwerking met de Universiteit Twente een workshop ontwikkeld. Als deelnemer wordt u eerst meegenomen in de Zelf Determinatie Theorie. Relevante inzichten uit de wetenschap worden vervolgens gekoppeld aan de praktijk van zorg en welzijn. Dit doen we aan de hand van concrete voorbeelden en filmpjes.

Vervolgens gaan jullie aan de slag met jullie eigen casus. Wat speelt er in jullie eigen organisatie? In hoeverre is er reeds voldoende aandacht voor de psychologische basisbehoeften van zorgverleners en zorgvragers? En wat zijn concrete stappen die meer aansluiting bij de intrinsieke motivatie van inwoners kunnen bevorderen? Samen bepalen we hoe daar naar toe gewerkt kan worden.

Investering

De kosten van deze workshop bedragen € 245,-. Dit is exclusief btw en 4% bureaukosten. Bij annulering tot 2 weken berekenen we 25% van de kosten, voor latere annuleringen brengen we de volledige kosten in rekening.

Interessante informatie over positieve psychologie:

Data

8 april 2021
Tijd: 13:00 – 16:30
Locatie: Online

22 juni 2021
Tijd: 13:00 – 16:30
Locatie: Online

18 november 2021
Tijd: 13:00 – 16:30
Locatie: Online

Deze workshop wordt verzorgd in samenwerking met de Universiteit Twente.Universiteit Twente