Workshop stakeholdermanagement

Meer bereiken met goed stakeholdermanagement

De verhouding tussen overheid en maatschappij verandert. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de inzet en betrokkenheid van inwoners en het bedrijfsleven. Nieuwe verhoudingen vragen een andere manier van samenwerken en samenleven. Er ontstaan nieuwe arrangementen vanuit de lokale samenleving, waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties elk vanuit hun eigen belang en inzicht een bijdrage leveren.

Centraal in deze workshop staan de identificatie van en omgang met die verschillende belangen en inzichten. Hoe verloopt dit proces? Welke factoren spelen hierbij een rol? Hoe bepaal je de invloed van betrokken stakeholders? Wie betrek je wel en wie niet?

Resultaten

  • Inzicht in stakeholdermanagement en het belang hiervan
  • Kunnen omgaan met de verschillende belangen in een veranderopgave
  • Inzicht in het nut van het organiseren van werksessies om belangen uit te wisselen/uit te onderhandelen

Doelgroep

Deze inspiratieworkshop is voor projectleiders, transitiemanagers, beleidsmedewerkers, wijkteamleden en wijkteammanagers in dienst van gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, corporaties en vrijwilligersorganisaties die betrokken zijn bij het sociaal domein.

Duur

De workshop duurt een dagdeel, meestal van 13.00 tot 17.00 uur.

Inhoud

We starten met een verkenning van de veranderende wereld van het sociaal domein. We zijn ‘in transitie’. We gaan in op inspirerende en concrete voorbeelden uit de praktijk en behandelen voorbeelden van nieuwe innovatieve samenwerkingen. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe ziet het toekomstige sociale speelveld eruit, wie zijn daarbij de invloedrijke belanghebbenden, wat is stakeholdermanagement en waarom is het zo belangrijk?

Vervolgens gaan we dieper in op stakeholdermanagement. Hoe realiseer je dat in de praktijk? Op een interactieve wijze gaan we nieuwe kennis opdoen en ervaringen delen. We behandelen hierbij het stakeholdermodel van Insights Zorg, passen dit toe op uw eigen veranderopgave en hierbij krijgt u praktische handvatten.

Investering

De kosten van deze workshop bedragen € 245,-. Dit is exclusief btw en 4% bureaukosten. Bij annulering tot 2 weken berekenen we 25% van de kosten, voor latere annuleringen brengen we de volledige kosten in rekening.

Data

De workshop wordt gegeven op aanvraag