Training: Datagedreven sturing

pexels-fauxels-3183153

Datagedreven sturing succesvol implementeren

Organisaties in het sociaal domein hebben grote behoefte om meer grip te krijgen op de uitgaven maar ook op de realisatie van doelstellingen. Hiervoor investeren zij o.a. in dashboards en datagedreven werken. In de praktijk blijken dit complexe veranderingen te zijn die die nu nog niet altijd de beoogde meerwaarde opleveren.

“Als gemeente beschikken we over een grote hoeveelheid data. Maar wanneer we deze willen analyseren, weten we niet goed waar we naar zitten te kijken. Bovendien zijn we er niet zeker van, dat de data compleet zijn. Dit maakt het opstellen van rapportages aan Raad en College telkens weer een moeizaam en tijdrovend proces; data moeten we uit verschillende bronnen halen. En de interpretatie ervan roept veel discussie op, omdat het ontbreekt aan een eenduidig beleidskader. We slagen er dan ook niet in om data te benutten voor het monitoren en sturen op verwachte beleidseffecten.”

In deze tweedaagse training krijgt u handvatten aangereikt voor het meer eenduidig verzamelen en interpreteren van data en voor het onderbouwen van besluitvorming.

Doelgroep

Deze training richt zich op iedereen die een rol heeft in de implementatie van datagedreven werken in het sociaal domein, zoals managers, beleidsmedewerkers en informatiemanagers. We gaan er vanuit dat deelnemers enige ervaring hebben met het werken met data.

Inhoud

De training is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel besteedt vooral aandacht aan modellen en methodieken die bij datagedreven werken belangrijk zijn. Aan de hand van zowel praktijkvoorbeelden en eigen casuïstiek van de deelnemers verkennen we verbetermogelijkheden om datagedreven werken te versterken.

In het tweede deel staat een strategie centraal voor implementatie van de onderkende verbetermogelijkheden. De strategie is gebaseerd op kleine verbeterstappen, stimuleren van verbeterenergie en direct verankeren van kleine verbeteringen in bestaande werkwijzen. Zodat datagedreven werken op een voor iedereen behapbare wijze naar een hoge niveau ontwikkelt.

Programma

Dag 1 (13:00 – 17:00)

 • Basisprocessen van datagedreven werken
 • Sturen op basis van data; van input naar output naar outcome
 • De juiste data; beleid als kader voor het bepalen van sturingsindicatoren
 • Datavalidatie bij stakeholders
 • Voorbeelden van verschillende type dashboards voor sturing op basis van data

Dag 2 (9:30 – 17:00)

 • Het sociaal domein als veranderende organisatie; concurreren met andere beleids- en verbetertrajecten
 • Verbeteren vanuit verlangen; met elkaar de gewenste toekomst m.b.t. datagedreven werken verbeelden
 • In beweging blijven; waardeer wat werkt en verander zo min mogelijk
 • Groeimodellen voor datagedreven werken voor het prioriteren van verbeteringen
 • Experimenteer en reflecteer; hoe data steeds meer sturingswaarde krijgt.

Trainers

Erik van Es & Emiel Felix 

 • Erik is senior consultant/projectmanager bij Insights Zorg. Hij begeleidt gemeenten bij de invoering van datagedreven werken en ontwikkelt voor hen tevens dashboards. Daarnaast geeft hij leiding aan regionale en landelijke projecten in het sociaal domein en de zorg.
 • Emiel is senior consultant bij Insights Zorg. Hij begeleidt gemeenten vooral bij het leren en ontwikkelen van vaardigheden die noodzakelijk zijn bij datagedreven werken. Daarbij maakt hij veel gebruik van de waarderend veranderen benadering.

Investering

De kosten van deze training bedragen € 585,-. Dit is exclusief btw en 4% bureaukosten. Bij annulering tot 2 weken berekenen we 25% van de kosten, voor latere annuleringen brengen we de volledige kosten in rekening.

Duur & Locatie

De training bestaat uit twee dagdelen op de volgende dagen:

 • 21 september van 13:00 uur tot 17:00 uur
 • 28 september van 13:00 uur tot 17:00 uur

De training vindt plaats in Deventer. De exacte locatie hoort u 2 weken van te voren.

Data

9 & 16 mei 2023
Tijd: 13:00 – 17:00
Locatie: Deventer