Training: Waarderend en Progressief Veranderen

Implementatieversneller

Bereik meer in kortere tijd

Als manager of beleidsadviseur bij een gemeente of zorgaanbieder word je vaak geconfronteerd met vragen waarbij verandering van organisatie en mensen een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld bij de voortgaande transformatie in het sociaal domein, invoering van de nieuwe omgevingswet of vraagstukken op het gebied van energie en duurzaamheid. Daarnaast heb je te maken met burgers die mondiger zijn en meer verlangen. Dit vraagt onder meer om een nieuwe invulling van rollen en om nieuwe samenwerkingsvormen. Hoe dergelijke gedrags- en organisatieveranderingen snel en effectief te realiseren?

Waarderend, progressiegericht veranderen voorziet in een veranderstrategie, waarmee je veranderenergie, -ideeën en op korte termijn resultaten kunt genereren. Daarmee vergroot het de haalbaarheid, relevantie en duurzaamheid van veranderingen.

In de training leer je hoe je een veranderopgave volgens de strategie van waarderend, progressiegericht veranderen op je eigen case kunt aanpakken.

Resultaat

 • Je leert het ontwikkelingsvermogen van de organisatie te vergroten;
 • Je bent in staat om ontwikkelopgaven om te zetten in kleine ontwikkelstappen (‘leer-experimenten’);
 • Je weet hoe ontwikkelenergie  te verbinden aan ontwikkelinitiatieven;
 • Je leert hoe opbrengsten te gebruiken bij volgende ontwikkelstappen.

Doelgroep

Deze training organiseren we voor managers, teamleiders en projectleiders die in hun werk invulling moeten geven aan een organisatieverandering en de daarbij horende gedragsveranderingen.

Duur

De training Waarderend Veranderen duurt 2 dagen. De twee dagen zijn niet aaneengesloten om deelnemers de gelegenheid te geven om tussentijds met eigen casuïstiek aan de slag te gaan.

Inhoud

Waarderend veranderen, de naam zegt het al, richt zich op wat al wel goed gaat in plaats van wat nog niet lukt. Waardering voor wat al lukt, voor de inzet van mensen en voor kleine successen op weg naar een gewenste toekomst, vormt de energie- en ideeënbron van deze veranderaanpak. Waarbij het leren van kleine veranderstappen beter helpt om die toekomst dichterbij te halen dan het zorgvuldig plannen van de hele veranderroute.

Immers,  organisaties zijn vaak zo complex, dat we niet meer kunnen voorspellen wat er rechtsboven gebeurt wanneer we linksonder aan een knop draaien.

We bieden in de workshop bouwstenen waarmee je in staat bent een waarderende veranderaanpak te ontwerpen voor veranderopgaven binnen je eigen organisatie. Daarom vragen  wij je een actuele casus mee te nemen. Bij voorkeur een casus waar je nu of binnenkort mee aan de slag gaat.

Programma

De training is opgedeeld in twee dagen.

Dag 1 (9:30 – 17:00)

 • Introductie
  • Wat is het organisatieontwikkelingsvermogen van jouw organisatie?
  • Uitgangspunten en aannames waarderend, progressiegericht veranderen
  • Ervaringen met een waarderende, progressiegerichte veranderaanpak
 • Oefening
  • Verbeelden van een gewenste toekomst
  • Hoe ver ben je al?
  • Wat geeft je energie?
  • Opzetten van kleine veranderexperimenten
  • Condities voor waarderend, progressiegericht ontwikkelen.

Dag 2 (9:30 – 17:00)

 • Complexiteit en adaptiviteit
  • Wat vraagt allemaal je aandacht? De Balanced Change Card
  • Adaptief inspelen op onze basisbehoeften (autonomie, competentie en verbondenheid)
  • Ontwerpen versus Ontwikkelen
  • Voeren van progressiegerichte gesprekken
 • Toepassen in de werksituatie
  • Beweging creëren; van verbeelding naar verandering
  • Hoe veranderen we zo min mogelijk?
  • Wie draagt waaraan bij?
  • Wat hebben we geleerd?
 • Afronding

Investering

De kosten van deze training bedragen € 975,- en € 20,- voor het trainingsmateriaal. Dit bedrag is inclusief lunch.

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en 4% bureaukosten. Bij annulering tot 2 weken berekenen we 25% van de kosten, voor latere annuleringen brengen we de volledige kosten in rekening.

Locatie

Deze training wordt georganiseerd in Deventer.

Liever eerst laagdrempelig kennismaken met de principes van waarderend veranderen? Volg dan onze workshop Waarderend Veranderen van 1 dagdeel.

Data

De workshop wordt gegeven op aanvraag