Implementatieversneller

Voor veel teams blijkt het lastig om veranderingen of ambities binnen redelijke termijn te realiseren. Al snel regeert de waan van de dag of lopen teams tegen barrières in de organisatie aan. Energie lekt weg en beoogde veranderingen worden niet of nauwelijks gerealiseerd. Daarom hebben we de Implementatieversneller(s) ontwikkeld.  Hiermee kunnen teams de veranderingen wel realiseren én ook nog eens in kortere tijd met meer plezier.

Implementatieversneller

Op naar duurzame teamresultaten

De Implementatieversneller is gebaseerd op de principes van de positieve psychologie en waarderend veranderen. Het benut de energie van individuele teamleden en houdt deze vast door in kleine stapjes concrete resultaten te boeken. Deze geven op hun beurt een verdere versnelling aan het verandertraject, omdat het team merkt dat het zelfs complexe of grotere veranderingen nu wel weet te verwezenlijken.

Sneller en met meer energie

Het doel van de Implementatieversneller is om teams te leren hoe veranderingen met behulp van de waarderend veranderen aanpak sneller en met meer energie te realiseren. In een aantal sessies wordt het team begeleid bij het realiseren van de eerste successen. Eenmaal op gang, kan het team de resterende veranderingen zelfstandig op een waarderende manier realiseren. Deze teamvaardigheid is ook toepasbaar bij andere veranderingen.

Acht sessies

De Implementatieversneller bestaat uit een achttal sessies. In een gezamenlijke aftrap worden de doelstellingen en de beoogde eindsituatie bepaald. In deze sessie wordt gekeken wat er nu al goed gaat, welke verbeterstappen het team zou willen zetten en wie waaraan een bijdrage wil leveren. Hieruit ontstaan kleine groepjes die met een bepaald thema aan de slag gaan. Twee groepjes worden in drie sessies begeleid om in een periode van ongeveer 3 maanden om betekenisvolle resultaten op te leveren. Het traject wordt afgesloten met een gezamenlijke evaluatie waarin het team onderling afspraken maakt over het borgen van de aanpak en het vervolg.

Investering

De kosten van een Implementatieversneller bedragen  € 4.615,-. Ieder teamlid ontvangt een werkboek met praktisch naslagmateriaal en het stappenplan waarderend veranderen. De kosten hiervan bedragen € 25,- per deelnemer.

Een Implementatieversneller op maat is ook mogelijk en is tevens als training beschikbaar. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Specifieke implementatieversnellers

Voor enkele onderwerpen hebben we specifieke Implementatieversnellers ontwikkeld. Deze worden begeleid door een adviseur die inhoudelijk deskundig is op het betreffende onderwerp.

Implementatieversneller
Menselijke Maat

Cliëntervaringen meten met Menselijke Maat

De grootste meerwaarde in een Menselijke Maat traject zit niet in het meten van cliëntervaringen, maar om de uitkomsten van een meting te gebruiken om de ondersteuning naar cliënten verder te verbeteren. De Implementatieversneller Menselijke Maat is er op gericht om het team op gang te helpen met de verbeteracties die gedefinieerd zijn in de afsluitende ontwikkelsessie van een Menselijke Maat traject.

Implementatieversneller
Datagedreven Werken

39111702-marketing-analysis-accounting-team-teamwork-business-meeting-concept

Werken met data is voor teams nog geen vanzelfsprekendheid. De Implementatieversneller Datagedreven werken helpt teams op gang om met data aan de slag te gaan en het een plek te geven in het reguliere werkproces. Het is zowel toepasbaar voor teams die nog helemaal niets met data gedaan hebben als teams die er al enige ervaring mee hebben.

Implementatieversneller
Talentmanagement

College Students Studying Fashion And Design

Het optimaal benutten van talenten vraagt een andere blik op werkzoekenden. Met ons product Talentmanagement helpen we verborgen talenten zichtbaar te maken en creëren we bewustwording bij consulenten. De Implementatieversneller Talentmanagement helpt teams op weg hoe dit in de dagelijkse praktijk ook te realiseren. Zo worden beoogde effecten beter gerealiseerd.