Talentmanagement

Werkzoekenden hebben vaak meer talenten dan bekend is bij zowel de gemeente als de persoon zelf. Met talentmanagement worden deze talenten zichtbaar en leren consulenten deze beter te herkennen.

Talentmanagement

Maak talent zichtbaar

Ieder mens heeft unieke talenten en kwaliteiten, maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Werkzoekenden hebben vaak meer talenten dan bekend is bij zowel de gemeente als de persoon zelf. Vooral waar het talenten betreft die niet middels een opleiding of training zichtbaar zijn. Hierdoor duurt het vinden van betaald werk soms langer dan noodzakelijk.

Door talententen van werkzoekenden zichtbaar te maken en anders naar mensen te kijken worden talenten beter benut. Deze talenten kunnen verder ontwikkeld worden, zodat mensen weer volwaardig participeren in de maatschappij. Werken vanuit je persoonlijke kracht en talent geeft immers energie en motiveert.

Onze talentmanagers zijn innovatief en zetten nieuwe procedures, tools en instrumenten in die leiden tot meer ‘regie op de kaartenbak’ en hogere uitstroom. Ze ondersteunen en adviseren gemeenten om het proces van instroom tot doorstroom  vorm te geven en begeleiden consulenten om door een andere manier van kijken (verborgen) talenten van werkzoekenden te identificeren. Als ondersteuning gebruiken we een digitaal instrument, het ePortfolio, waarin werkzoekenden hun talenten vastleggen, waardoor deze voor zichzelf en anderen inzichtelijk worden gemaakt.

Vijf voordelen

 1. Minder mensen in de kaartenbak en snellere doorstroom naar werk
 2. Maakt alle talenten zichtbaar
 3. Consulenten leren structureel anders naar werkzoekenden te kijken
 4. Digitale omgeving waarin werkzoekenden hun talenten kunnen bijhouden en delen
 5. Nieuwe werkwijze geborgd in de organisatie

Granieten bestand en statushouders

Met onze aanpak slagen gemeenten er zelfs in om mensen uit het zogenaamde ‘granieten bestand’ weer aan werk te helpen. Veel expertise hebben we met de groep statushouders en niet-westerse Nederlanders. Deze groep heeft een heel andere cultuur die om een andere aanpak vraagt. Voor deze groep zetten we adviseurs in die ook zelf een niet-westerse achtergrond hebben en weten wat wel en niet bij deze groep werkt.

Meld u hier aan voor onze inspiratieworkshop statushouders.

Meer weten? Vraag hier een informatiepakket op of neem direct contact op met een van onze talentmanagers.

  Ik wil me ook graag aanmelden voor de nieuwsbrief

  de effecten

  "We hebben een completer beeld van onze cliënten"

  Margreet Kwakkel,
  Consulent gemeente Zwartewaterland

  "Deelnemers werken nu gerichter naar (vrijwilligers)werk toe"

  Marcel Tromp,
  Consulent gemeente Wierden

  "Met Talentmanagement kregen we meer grip op het proces"

  Janneke Ottens,
  Teamleider gemeente Meppel