Welk verschil maakt u in het leven van uw cliënt?

De kracht van Menselijke Maat

“Menselijke maat geeft echt antwoord op de vraag: `Welk verschil maken we in het leven van onze cliënten?'”

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend deel aan een informatiebijeenkomst. 

Zorg draait om mensen. Niet om ‘cliënttargets’ of ’tijd-aan-het-bed’. Wij geloven dat het welbevinden van een cliënt de beste maatstaf is voor succesvolle zorgverlening. Van klacht naar kracht. Om het effect van ondersteuning objectief te meten is het cliëntervaringsonderzoek Menselijke Maat ontwikkeld. Waar reguliere cliëntervaringsonderzoeken stoppen met meten wanneer processen in kaart zijn gebracht, gaat Menselijke Maat verder door te meten wat het effect is van de zorg op het welbevinden. Zodat zorg zich richt op waar het voor bedoeld is; dat het beter gaat met de mensen die het ontvangen.

Menselijke Maat is een wetenschappelijke tool die past bij een nieuwe tijd. Een tijd van meer zelfredzaamheid en participatie, een tijd van motiveren en coachen. Daarom meet Menselijke Maat de ervaren aandacht voor intrinsieke motivatie, als graadmeter voor de ervaren aandacht voor zelfredzaamheid en participatie. Het cliëntervaringsonderzoek richt zich op autonomie, competentie en verbondenheid en daarmee het daadwerkelijke effect van de zorg. Menselijke Maat stimuleert dat de hulpverlener betere zorg levert, de gemeente meer zicht heeft op de kwaliteit en dat cliënten gelukkiger worden.

Menselijke Maat geeft echt antwoord op de vraag: ‘Welk verschil maken we in het leven van onze cliënten?’

Menselijke maat in 5 voordelen

1

Onafhankelijke organisatiescan gericht op kwaliteitsverbetering

2

Wetenschappelijk onderschreven instrument door de Universiteit Twente

3

Continue metingen in een aantrekkelijke vorm voor de cliënt

4

Maakt het resultaat van ondersteuning stuurbaar door inzicht en verbeterplannen

5

Makkelijk inpasbaar in uw eigen kwaliteitscyclus

Welk instrument past bij mijn organisatie?

Bij het kiezen van een kwaliteitsverbeteringstool komt veel kijken. We horen vaak dat het lastig is om te bepalen welk instrument het beste past. Daarom verzenden we gratis informatiepakketten. Zo kunt u vrijblijvend kennismaken met Menselijke Maat. Ook kunt u bellen met 085 – 273 5860.

Vraag nu een informatiepakket aan

  Ik wil me ook graag aanmelden voor de nieuwsbrief

  Voor zorgaanbieders

  • Direct eenvoudige verbeterkaders voor uw teams.
  • Praktische verbeterplannen richting gemeenten.
  • Een vervanging en verbetering van de cliënttevredenheidsmeting.

  Voor gemeenten

  • Menselijke Maat geeft invulling aan de eisen van resultaatmeting die gesteld worden vanuit de wet.
   Kosten en uren meet u al op andere manieren.
  • Menselijke Maat maakt het beeld compleet door het daadwerkelijke effect van zorg te laten zien.
  • Resultaten in één overzichtelijk dashboard; een compleet inzicht in de kwaliteit die zorgaanbieders in uw gemeente bieden.

  Contact

  “Er breekt een nieuwe tijd aan. Een tijd waarin we zien dat mensen samen veel meer kunnen dan we altijd vanuit de overheid en de zorg gedacht hebben. Dan is het ook tijd om die nieuwe werkelijkheid goed te volgen, met instrumenten die daarvoor ontworpen zijn. Instrumenten die terug gaan naar de bedoeling van zorg en ondersteuning; terug naar Menselijke Maat.”

  Sales & communicatie Menselijke Maat
  088 – 545 4154
  info@menselijkemaat.nl