Over Insights Zorg

Historie

Insights Zorg is een adviesbureau dat sinds 2005 actief is in het sociaal domein en de zorg. Onze kracht ligt bij het realiseren van veranderingen waar veel verschillende partijen betrokken zijn. 

Eind 2017 is Insights Zorg een strategische samenwerking aangegaan met de stichting Arcon en is Arcon verhuisd naar het kantoor van Insights Zorg. Voor de commerciële activiteiten treden beiden sinds 2019 gezamenlijke naar buiten onder het label van Insights Zorg.

De stichting Arcon bestaat ruim 66 jaar en heeft jarenlang in opdracht van de provincie diverse innovatieve programma’s in het sociaal domein uitgevoerd. Dit waren o.a. programma’s op het vlak van maatschappelijke initiatieven, vrijwilligers, mantelzorgers, geluksgericht werken en talentontwikkeling.

Onze visie op het sociaal domein

We geloven in de noodzaak van een nieuw sociaal speelveld. Voor een leefbare en duurzame maatschappij moeten burgers minder afhankelijk worden van de overheid en meer zelfredzaam worden. Minder overheid, meer maatschappij.

De verhouding tussen samenleving, organisaties en overheid is hierdoor aan het veranderen. Er ontstaat ruimte voor de komst van nieuwe arrangementen vanuit de samenleving waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties elk vanuit hun eigen kracht een bijdrage leveren. Dit vraagt een andere manier van samenleven en samenwerken.

SBO-model: stakeholders, business model & oplossing

Als basis voor onze aanpak gebruiken we het SBO model van Insights Zorg dat zijn meerwaarde in de praktijk ruimschoots heeft bewezen. De essentie is dat er bij innovaties in het sociaal domein drie belangrijke aandachtspunten zijn die zich gedurende de looptijd zowel gelijktijdig als parallel van globaal tot concreet ontwikkelen.

  1. Stakeholders: draagvlak bij de belangrijkste stakeholders
  2. Business model: effecten en economische meerwaarde (maatschappelijke business case)
  3. Oplossing: een inhoudelijk aanpak die (aantoonbaar) meerwaarde levert

Deze drie elementen worden in vijf logische fasen geleidelijk nader uitgewerkt (zie onderstaande figuur).

Op dit moment zijn we op zoek naar een senior adviseur sociaal domein. Lees hier de profielbeschrijving.