Over ons

Insights Zorg

Wij zijn een landelijk opererend adviesbureau dat sinds 2008 actief is in het sociaal domein en de zorg. We onderscheiden ons met diensten die onze opdrachtgevers echt helpen hun doelen te bereiken. Geen dikke rapporten, maar oplossingen en adviezen die in de praktijk aantoonbaar meerwaarde opleveren. Belangrijke pijlers van onze dienstverlening vormen het ontwikkelen van dashboards, uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken en begeleiden van verandertrajecten om meer te sturen op basis van data.

Onze visie op het sociaal domein

We geloven in de noodzaak van een nieuw sociaal speelveld. Voor een leefbare en duurzame maatschappij moeten burgers minder afhankelijk worden van de overheid en meer zelfredzaam worden. Minder overheid, meer maatschappij.

De verhouding tussen samenleving, organisaties en overheid is hierdoor aan het veranderen. Er ontstaat ruimte voor de komst van nieuwe arrangementen vanuit de samenleving waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties elk vanuit hun eigen kracht een bijdrage leveren. Dit vraagt een andere manier van samenleven en samenwerken.

SBO-model: stakeholders, business model & oplossing

Als basis voor onze aanpak gebruiken we het SBO model van Insights Zorg dat zijn meerwaarde in de praktijk ruimschoots heeft bewezen. De essentie is dat er bij innovaties in het sociaal domein drie belangrijke aandachtspunten zijn die zich gedurende de looptijd zowel gelijktijdig als parallel van globaal tot concreet ontwikkelen.

  1. Stakeholders: draagvlak bij de belangrijkste stakeholders
  2. Business model: effecten en economische meerwaarde (maatschappelijke business case)
  3. Oplossing: een inhoudelijk aanpak die (aantoonbaar) meerwaarde levert

Deze drie elementen worden in vijf logische fasen geleidelijk nader uitgewerkt (zie onderstaande figuur).