Onze diensten

Om goed te kunnen sturen op beoogde effecten bieden we de volgende diensten aan.

Door het ophalen van cliëntervaringen krijgt u zicht op de beleving en behoeften van uw doelgroep en weet u wat extra aandacht nodig heeft. Ons instrument Menselijke Maat geeft zicht op de werkelijke effecten en op welke wijze de ondersteuning daaraan heeft bijgedragen. Met de modulaire opbouw kunnen we flexibel inspelen uw specifieke wensen. Lees meer >

Organisaties in het sociaal domein kunnen meer met data doen. Data kan enorm helpen bij het maken van de juiste keuzes en het realiseren van (beleids)doelstellingen. Wij geloven dat data niet alleen van meerwaarde is voor het management, maar ook voor professionals. Data moet niet alleen iets zeggen over kosten, maar vooral over kwaliteit en effecten voor cliënten. Dat is wat professionals motiveert en helpt om de juiste keuzes te maken. Lees meer >

Organisaties hebben behoefte om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten van beschermd wonen. Bestaande instrumenten bieden volgens hen onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van de client of waren onvoldoende praktisch toepasbaar. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelden wij samen met Woesd het instrument BWO.  Lees meer >

Medewerkersonderzoek geeft u inzicht in wat er speelt bij uw medewerkers. Vooral in combinatie met cliëntervaringsonderzoek levert dit extra verklarende inzichten op.  Het leidt tot een verhoogd gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap onder medewerkers, wat vervolgens een positieve invloed heeft op de dienstverlening aan cliënten en inwoners.  Lees meer >

Wij bieden diverse  informatiebijeenkomsten en workshops aan om kennis op te doen over aspecten die voor een organisatie relevant om goed te  sturen op effecten. Deze omvatten de complete Plan-Do-Check-Act cyclus. Lees meer >