Onze diensten

Om goed te kunnen sturen op beoogde effecten bieden we de volgende diensten aan.

Zorg draait om mensen. Niet om ‘cliënttargets’ of ’tijd-aan-het-bed’. Wij geloven dat het welbevinden van een cliënt de beste maatstaf is voor succesvolle zorgverlening. Van klacht naar kracht. Om het effect van ondersteuning objectief te meten is Menselijke Maat ontwikkeld. Zodat zorg zich richt op waar het voor bedoeld is; dat het beter gaat met de mensen die het ontvangen. Lees meer >

Organisaties in het sociaal domein kunnen meer met data doen. Data kan enorm helpen bij het maken van de juiste keuzes en het realiseren van (beleids)doelstellingen. Wij geloven dat data niet alleen van meerwaarde is voor het management, maar ook voor professionals. Data moet niet alleen iets zeggen over kosten, maar vooral over kwaliteit en effecten voor cliënten. Dat is wat professionals motiveert en helpt om de juiste keuzes te maken. Lees meer >

Organisaties hebben behoefte om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten van beschermd wonen. Bestaande instrumenten bieden volgens hen onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van de client of waren onvoldoende praktisch toepasbaar. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelden wij samen met Woesd het instrument BWO.  Lees meer >

Wij bieden diverse  informatiebijeenkomsten en workshops aan om kennis op te doen over aspecten die voor een organisatie relevant om goed te  sturen op effecten. Deze omvatten de complete Plan-Do-Check-Act cyclus. Lees meer >