Onze diensten

Onze dienstverlening hebben we onderverdeeld over drie pijlers: analyseren, adviseren en realiseren die we afzonderlijk of als logisch geheel inzetten bij vraagstukken van klanten.

U wilt inzicht in waar u staat of wat de effecten van zorg en ondersteuning zijn. Of het nu gaat om output, outcome of clientbeleving, wij brengen de huidige of gewenste situatie voor u objectief en overzichtelijk in kaart. Lees meer…
U heeft een beeld van waar u staat en waar u naar toe wilt, maar weet nog niet hoe daar te komen. Wij helpen u om tot de meest effectieve een aanpak te komen, zowel qua proces als inhoudelijk. Hierin wordt ook meegenomen hoe u kunt bepalen of doelstellingen ook daadwerkelijk bereikt worden. Lees meer…
U zoekt ondersteuning bij de realisatie van een verandering of een onderdeel daarvan. Wij weten wat er voor nodig is om een verandering tot een succes te maken. Afhankelijk van uw voorkeur, kunnen onze adviseurs u ondersteunen op onderdelen of een verandering voor u uitvoeren. Lees meer…

Specifieke producten

Als onderdeel van onze dienstverlening hebben we een aantal specifieke producten ontwikkeld die we afzonderlijk of als onderdeel van een traject inzetten.

Zorg draait om mensen. Niet om ‘cliënttargets’ of ‘tijd-aan-het-bed’. Wij geloven dat het welbevinden van een cliënt de beste maatstaf is voor succesvolle zorgverlening. Van klacht naar kracht. Om het effect van ondersteuning objectief te meten is Menselijke Maat ontwikkeld. Zodat zorg zich richt op waar het voor bedoeld is; dat het beter gaat met de mensen die het ontvangen. Lees meer >

We vragen van mensen om mee te doen en te participeren in de samenleving. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is participatie nadrukkelijk genoemd als uitgangspunt, naast eigen kracht, zelfsturing en zelfredzaamheid. De participatiewet brengt nieuwe verantwoordelijkheden naar gemeenten. Talentmanagers van Insights Zorg ondersteunen en adviseren gemeenten in deze transitie.  Lees meer >

De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan hard en zijn continu in beweging. Daarnaast zijn er verschillende instrumenten en aanpakken die kunnen helpen om hierop in te spelen. Het is lastig om al dit allemaal goed bij te houden en een afgewogen keuze te maken van wat het beste bij uw organisatie of vraagstuk past. Daarom bieden wij inspiratie-workshops aan over best practices die zich in de praktijk hebben bewezen.  Lees meer >

Sluit Menu