Onze diensten

Onze dienstverlening hebben we onderverdeeld over drie pijlers: analyseren, adviseren en realiseren die we afzonderlijk of als logisch geheel inzetten bij vraagstukken van klanten.

U wilt inzicht in waar u staat of wat de effecten van zorg en ondersteuning zijn. Of het nu gaat om output, outcome of clientbeleving, wij brengen de huidige of gewenste situatie voor u objectief en overzichtelijk in kaart. Lees meer…
U heeft een beeld van waar u staat en waar u naar toe wilt, maar weet nog niet hoe daar te komen. Wij helpen u om tot de meest effectieve een aanpak te komen, zowel qua proces als inhoudelijk. Hierin wordt ook meegenomen hoe u kunt bepalen of doelstellingen ook daadwerkelijk bereikt worden. Lees meer…
U zoekt ondersteuning bij de realisatie van een verandering of een onderdeel daarvan. Wij weten wat er voor nodig is om een verandering tot een succes te maken. Afhankelijk van uw voorkeur, kunnen onze adviseurs u ondersteunen op onderdelen of een verandering voor u uitvoeren. Lees meer…

Specifieke producten

Als onderdeel van onze dienstverlening hebben we een aantal specifieke producten ontwikkeld die we afzonderlijk of als onderdeel van een traject inzetten.

Zorg draait om mensen. Niet om ‘cliënttargets’ of ’tijd-aan-het-bed’. Wij geloven dat het welbevinden van een cliënt de beste maatstaf is voor succesvolle zorgverlening. Van klacht naar kracht. Om het effect van ondersteuning objectief te meten is Menselijke Maat ontwikkeld. Zodat zorg zich richt op waar het voor bedoeld is; dat het beter gaat met de mensen die het ontvangen. Lees meer >

Organisaties in het sociaal domein kunnen meer met data doen. Data kan enorm helpen bij het maken van de juiste keuzes en het realiseren van (beleids)doelstellingen. Wij geloven dat data niet alleen van meerwaarde is voor het management, maar ook voor professionals. Data moet niet alleen iets zeggen over kosten, maar vooral over kwaliteit en effecten voor cliënten. Dat is wat professionals motiveert en helpt om de juiste keuzes te maken. Lees meer >

Voor veel teams blijkt het lastig om veranderingen of ambities binnen redelijke termijn te realiseren. Al snel regeert de waan van de dag of lopen teams tegen barrières in de organisatie aan. Energie lekt weg en beoogde veranderingen worden niet of nauwelijks gerealiseerd. Daarom hebben we de Implementatieversneller(s) ontwikkeld.  Hiermee kunnen teams de veranderingen wel realiseren én ook nog eens in kortere tijd met meer plezier. Lees meer >

We vragen van mensen om mee te doen en te participeren in de samenleving. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is participatie nadrukkelijk genoemd als uitgangspunt, naast eigen kracht, zelfsturing en zelfredzaamheid. De participatiewet brengt nieuwe verantwoordelijkheden naar gemeenten. Talentmanagers van Arcon en Insights Zorg ondersteunen en adviseren gemeenten in deze transitie.  Lees meer >

De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan hard en zijn continu in beweging. Daarnaast zijn er verschillende instrumenten en aanpakken die kunnen helpen om hierop in te spelen. Het is lastig om al dit allemaal goed bij te houden en een afgewogen keuze te maken van wat het beste bij uw organisatie of vraagstuk past. Daarom bieden wij workshops en trainingen aan over best practices die zich in de praktijk hebben bewezen.  Lees meer >

Organisaties hebben behoefte om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten van beschermd wonen. Bestaande instrumenten bieden volgens hen onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van de client of waren onvoldoende praktisch toepasbaar. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelden wij samen met Woesd het instrument BWO.  Lees meer >