Informatiebijeenkomsten

Inzicht in kwaliteit en effectiviteit bij beschermd wonen

Gemeenten in Twente hadden behoefte om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten van beschermd wonen. Bestaande instrumenten gaven echter onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van de cliënt of waren onvoldoende praktisch toepasbaar. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelden wij samen met bureau WOESD het instrument BWO (Beleven, Waarderen, Ontwikkelen).

Resultaten

In de informatiebijeenkomsten ‘Inzicht in kwaliteit en effectiviteit bij beschermd wonen’ delen we de resultaten uit de praktijk en vertellen meer over het instrument BWO. 

Doelgroep

Met deze informatiebijeenkomst richten we ons vooral  op beleidsmedewerkers, contractmanagers, kwaliteitsmedewerkers en leidinggevenden van gemeenten of zorgaanbieders die betrokken zijn bij beschermd worden. Het BWO-instrument is generiek van opzet en ook toepasbaar voor andere soorten ondersteuning. Anderen zijn ook van harte welkom om zich te laten inspireren.

Duur

De informatiebijeenkomst duurt 1,5 uur.

Inhoud

Met BWO worden enerzijds de resultaten van ondersteuning op cliëntniveau gemeten en anderzijds de kwaliteit van het proces van ondersteuning. Voordelen van het instrument zijn:

  • Een beter inhoudelijk gesprek tussen gemeente en gefinancierde instellingen over effecten, maar ook over mogelijke oplossingen van gesignaleerde thema’s;
  • Sturing geven op de kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteuning aan cliënten;
  • De leefwereld van de cliënten krijgt een echte stem binnen het gekozen financieringssysteem;
  • Gemeenten krijgen een actueler en meer kortcylisch beeld in het presteren van de verschillende organisaties;
  • Het zet aan tot leren en verbeteren.

Kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is kosteloos. 

Deelnemen

Bekijk onze kalender voor de data van deze informatiebijeenkomst of meld je direct aan via onderstaande knop.