Dashboard Sociaal Domein

Organisaties in het sociaal domein kunnen meer met data doen. Data kunnen enorm helpen bij het maken van de juiste keuzes en het realiseren van (beleids)doelstellingen. Wij geloven dat data niet alleen van meerwaarde zijn voor het management, maar ook voor professionals. Data moeten niet alleen iets zeggen over kosten, maar vooral over kwaliteit en effecten voor cliënten. Dat is wat professionals motiveert en helpt om de juiste keuzes te maken. Veel beslissingen in het sociaal domein worden vaak nog op gevoel of op basis van incidenten genomen. Dat is risicovol.

Sociaal dashboard

Wat levert het werken met data op?

 1. Doelmatiger inzet van middelen
 2. Tijdig inspelen op trends en ontwikkelingen
 3. Objectief inzicht in resultaten en effecten voor (groepen) cliënten
 4. Snellere en gerichte realisatie van doelen
 5. Betere ondersteuning aan cliënten

Geïnteresseerd? Vraag vrijblijvend een demonstratie aan of bezoek een van onze demonstratiebijeenkomsten.

Inzicht in resultaten en effecten

Het Dashboard Sociaal Domein is een digitaal instrument dat informatie van verschillende informatiebronnen (zoals van front-, backoffice en regiesystemen) combineert tot één overzichtelijk dashboard. Het dashboard bestaat uit interactieve en heldere overzichten (grafieken, tabellen en kaarten). Hierdoor is het zeer geschikt om als team te bespreken en in te zoomen op onderdelen die vragen oproepen.

Wat biedt het Dashboard Sociaal Domein?

Er bestaat geen standaard Dashboard Sociaal Domein, iedere organisatie creëert haar eigen dashboard op basis van behoefte en beschikbare data. Het Dashboard Sociaal Domein kan informatie van uiteenlopende bronnen verwerken. Daarmee is het ook mogelijk om data uit verschillende organisaties of van externe bronnen met elkaar te combineren.

Voorbeelden van informatie die vaak in een Dashboard Sociaal Domein wordt opgenomen zijn:

 • Demografische gegevens (leeftijdsgroepen, postcodegebied);
 • Gegevens over cliënten (leeftijd, postcode);
 • Gegevens over indicaties (zwaarte, looptijd);
 • Gegevens over producten/ondersteuning (type, aanbieder, trajectduur, kosten);
 • Gegevens over cliëntervaringen (tevredenheid en effecten);
 • Gegevens over kosten (toegekend, besteding);
 • Informatie over aanbieders.

Onderaan deze pagina vindt u enkele voorbeelden van overzichten die met het Dashboard Sociaal Domein mogelijk zijn.

In kleine stapjes ontwikkelen

Zoals aangegeven is het Dashboard Sociaal Domein geen kant-en-klaar product. Het wordt gebouwd met een standaard business intelligence tool (PowerBI) dat de organisatie zelf verder inricht. De initiële versie richten wij voor u in, daarna besluit u of u verdere aanpassingen zelf wilt doen of laten doen. Wij vinden het proces dat u doorloopt om tot een zinvol dashboard te komen misschien wel belangrijker dan de tool zelf. Een dashboard staat ten dienste van de organisatie. Organisaties hebben enorm veel data, maar het wordt pas informatie wanneer gebruikers er ook echt wat aan hebben.

Voor teams die nog weinig ervaring hebben met data, is het enorm lastig om van te voren te bedenken wat ze precies nodig hebben. Daarom ontwikkelen we het dashboard in zogenaamde sprints. Sprints zijn kleine ontwikkelstapjes waarin de functionaliteit van het Dashboard Sociaal Domein toeneemt. Gebruikers bepalen na iedere stap welke informatie zij nog meer nodig hebben. Zo ontwikkelt het Dashboard Sociaal Domein zich tot een instrument dat aansluit bij de praktijk. Bij voorkeur heeft iedere gebruikersgroep een eigen dashboard met informatie die voor hen relevant is, zo hebben managers een andere behoefte dan professionals.

Investering

Het Sociaal Dashboard wordt ontwikkeld in zogenaamde sprints van een vast aantal ontwikkeluren en een vaste prijs. U heeft al een dashboard voor € 6.000,-. Het exacte bedrag hangt af van de kwaliteit van de brondata en wat u precies wilt. We geven hier vooraf een indicatie voor.

Het is ook mogelijk om het Dashboard Sociaal Domein in de vorm van een rapportage te ontvangen waarbij wij de uitkomsten kort samenvatten/toelichten.

Waarom Insights Zorg?

Onze adviseurs werken dagelijks voor organisaties in het sociaal domein en spreken de taal van professionals. We begrijpen de context waarin organisaties moeten opereren. Daardoor kunnen we optimaal meedenken over welke informatie voor u van belang is. We helpen uitkomsten te duiden en denken graag mee over hoe het gebruik van data in uw team/organisatie te implementeren.

Wij werken volledig conform de eisen van de AVG en nemen alle privacymaatregelen die voor een opdracht noodzakelijk zijn. Bij voorkeur gebruiken we geanonimiseerde gegevens die niet tot individuele personen zijn te herleiden.

Voorbeelden

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van overzichten die met het Dashboard Sociaal Domein mogelijk zijn. U kunt inzoomen door op een afbeelding te klikken. De gegevens zijn fictief en enkel ter indicatie van de mogelijkheden die een dashboard biedt.