Intensievere samenwerking rondom de omgevingswet

Vraagstukken voor de afdeling Ruimte van de gemeente Meerssen worden complexer. Gemeenteraad, burgers en bedrijven verwachten van de afdeling een meer ‘op maat’ gemaakte dienstverlening. Terwijl de vraagstukken alsmaar complexer…

Lees verder Intensievere samenwerking rondom de omgevingswet

Einde inhoud

Geen pagina's meer om te tonen