Vraagstukken voor de afdeling Ruimte van de gemeente Meerssen worden complexer. Gemeenteraad, burgers en bedrijven verwachten van de afdeling een meer ‘op maat’ gemaakte dienstverlening. Terwijl de vraagstukken alsmaar complexer worden. En de implementatie van de Omgevingswet bovendien een meer intensieve samenwerking met in- en externe partijen vereist. Waarbij men elkaar ondersteunt, aanspreekt, stimuleert en uitdaagt.

Wij zijn gevraagd binnen die context de samenwerking binnen en vanuit de afdeling Ruimte te helpen verbeteren. We hebben hiervoor een ‘waarderende’ ontwikkelingsaanpak gehanteerd. We focusten hierbij vooral op de inzet van talenten van medewerkers en hun succeservaringen met samenwerkingen. Deze waarderende insteek, waarbij medewerkers zelf konden kiezen aan welke veranderopgaven zij wilden werken, stimuleerde de veranderenergie. Immers, werk doen dat bij je past vergroot je werkplezier en je productiviteit! Door middel van kleine experimenten leerden ze vervolgens hoe ze de veranderopgaven met elkaar slimmer, sneller en met betere resultaten konden aanpakken.

Op deze wijze wisten zij binnen 3 maanden onder meer het intakeproces van vergunningaanvragen te stroomlijnen. Waardoor aanvragers sneller dan voorheen een antwoord kregen, dat bovendien meer weloverwogen door betrokken disciplines was beoordeeld. Men worstelde daarnaast al langere tijd met het meer grip krijgen op lopende projecten. Met behulp van de waarderende ‘kleine stapjes aanpak’ slaagde men er nu in binnen twee weken een aanzet te maken voor het op orde brengen van de portfolio van projecten. Door criteria te definiëren waarmee men projecten onderscheidde van klussen. En door criteria op te stellen voor het prioriteren van projecten. Als aanzet voor een verdere ontwikkeling richting meer volwassen portfoliomanagement