Gebruik van data door beleid en uitvoering

Datagedreven werken in het sociaal domein

Data

Deze workshop wordt op aanvraag gegeven.

Inleiding

Data nemen een steeds belangrijkere rol in bij veranderingen bij gemeenten en aanbieders. Datagedreven of datagestuurd werken helpt om keuzes te objectiveren en te bepalen of de uitvoering van beleid ook effectief is. Zo kunnen budgetten op de beste manier worden ingezet. Maar hoe pak je dat als organisatie aan? En hoe pluk je daar op korte termijn al de vruchten van? 

Resultaten

  • Inzicht in de meerwaarde van datagedreven werken in het sociaal domein
  • Inzicht hoe datagedreven werken aan te pakken in de eigen organisatie
  • Inzicht in quick-wins
  • Inzicht in beschikbare (technische) oplossingen

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die met datagedreven/datagestuurd werken aan de slag wil: leidinggevenden, beleidsadviseurs en informatiemanagers.

Duur

De workshop duurt een dagdeel, meestal van 13.00 tot 17.00 uur.

Inhoud

Om als organisatie met datagestuurd werken aan de slag te gaan hebben we een stappenplan ontwikkeld dat centraal staat in deze workshop. Als deelnemer ontvangt u een beschrijving van dit stappenplan en een checklist waarmee u direct aan de slag kunt. Als eerste worden de volgende vragen beantwoord: wat willen we bereiken, hoe kunnen we dat bepalen en welke data hebben we daarvoor nodig? Dat doen we aan de hand van het outcome kwadrant waarin niet alleen kwantitatieve data een plek hebben, maar ook de kwalitatieve. Vaak zijn die nog waardevoller dan harde outputcijfers. Deze vormen de stip op de horizon waar naar toegewerkt wordt. Vervolgens wordt bepaald welke data reeds voorhanden zijn, wat nog ontbreekt en op welke wijze uitkomsten aan gebruikers beschikbaar worden gesteld.

Het gaat bij datagedreven werken niet alleen om de getalletjes, de mensen die er mee moeten gaan werken zijn minstens zo belangrijk. Data moeten een vanzelfsprekende plek in het werkproces krijgen zonder dat de menskant uit het oog verloren wordt. Dat vraagt om een goede en doordachte implementatieaanpak. 

Kosten

De kosten van deze workshop bedragen € 245,-. Dit is exclusief btw en 4% bureaukosten. Bij annulering tot 2 weken berekenen we 25% van de kosten, voor latere annuleringen brengen we de volledige kosten in rekening.

Aanmelden


    workshop Datagedreven werkenworkshop Sturen op effectenworkshop Waarderend veranderen

    Ik wil ook graag de nieuwsbrief ontvangen

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.