Informatiebijeenkomsten

pexels-fauxels-3183153

Sturen op kwaliteit en effectiviteit van ingekochte zorg

Gemeenten willen meer zicht in en beter kunnen sturen op de kwaliteit en effecten van de zorg die ze inkopen. Op basis daarvan kunnen zij waar nodig bijsturen en keuzes maken voor de meest effectieve ondersteuning. Of ondersteuning effectief is wordt door verschillende factoren bepaald zoals de aanbieder, de geboden ondersteuning, de specifieke situatie van een inwoner en de omgevingsfactoren. Dat maakt het een complex geheel. In deze informatiebijeenkomst vertellen we over de mogelijkheden die er zijn om op basis van de inhoud hier meer grip op te krijgen.

Inhoud

Wij helpen contractmanagers van gemeenten beter te sturen op doelen en afspraken. Dat doen we enerzijds door het ontwikkelen van dashboards voor contractmanagers en anderzijds door te adviseren bij de implementatie en borging daarvan. In deze informatiebijeenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat houdt sturen op kwaliteit en effectiviteit in?
  • Welke mogelijkheden heeft een gemeente om te sturen?
  • Samenwerking tussen zorgaanbieder en gemeente
  • Data voor contactmanagement (stip op de horizon en groeimodel)
  • Voorbeelden
  • Aandachtspunten

Naast deze onderwerpen nodigen we deelnemers uit om eigen vragen in te brengen die we dan meenemen in het verhaal.

Doelgroep

Met deze informatiebijeenkomsten richten we ons vooral op contract- en kwaliteitsmedewerkers. Ook beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het maken van afspraken met zorgaanbieders (o.a. subsidierelaties) behoren tot de doelgroep.

Duur

De informatiebijeenkomst duurt 1,5 uur.

Kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is kosteloos. 

Deelnemen

Bekijk onze kalender voor de data van deze informatiebijeenkomst of meld je direct aan via onderstaande knop.