Informatiebijeenkomsten

crowd-2457732_1920

Sturen op welzijnsdoelstellingen, lastig maar niet onmogelijk

Welzijnsorganisaties vervullen een belangrijke rol in de sociale basis die door gemeenten steeds belangrijker wordt gevonden. Welzijn kan helpen problemen te voorkomen en kosten te besparen door minder specialistische ondersteuning. Sturen op de doelen van welzijn blijkt echter lastig. Hoe kom je met een te overziene tijdsinvestering tot goede indicatoren en de bijbehorende data? Wij hebben hier een aanpak voor ontwikkeld die we in deze informatiebijeenkomst toelichten.

Inhoud

In de hele sociale basis wordt nog beperkt gestuurd op doelen en resultaten.  Er wordt onvoldoende nagedacht hoe activiteiten moeten bijdragen aan doelen en hoe dat te meten is. Het ontbreekt niet aan onderzoeken over de meerwaarde van welzijn of aan methodieken om lokaal de meerwaarde van welzijn te bepalen. Voor welzijn blijkt het in de praktijk echter ingewikkeld om hiermee tot goede indicatoren te komen. In deze informatiebijeenkomst lichten we onze aanpak (en de ervaringen) toe en worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat houdt goede sturing in?
 • Wat maakt sturing op welzijnsdoelstellingen complex?
 • Een aanpak om:
  • Helderheid over doelen te krijgen
  • Relaties te leggen tussen activiteiten
  • Indicatoren te bepalen
 • Welke data en hoe te meten?
 • Aandachtspunten en valkuilen

Doelgroep

Met deze informatiebijeenkomst richten we ons op beleidsmedewerkers, leidinggevenden, contractmanagers en kwaliteitsmedewerkers van zowel gemeenten als welzijnsorganisaties. De bijeenkomst is daarnaast ook interessant voor andere partijen die actief zijn in de sociale basis, bijvoorbeeld op het vlak van preventie.

Duur

De informatiebijeenkomst duurt 1 uur.

Kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is kosteloos.

Deelnemen

Bekijk onze kalender voor de data van deze informatiebijeenkomst of meld je direct aan via onderstaande knop.