Inzicht in effectiviteit van beleid en uitvoering

Data

26 oktober 2023
Tijd: 13:00 – 16:30
Locatie: Online

7 maart 2024
Tijd: 13:00 – 16:30
Locatie: Online

16 mei 2024
Tijd: 13:00 – 16:30
Locatie: Online

Inleiding

Als organisatie wil je graag weten of je beleid effectief is en of beoogde doelen bereikt worden. Daarvoor is het belangrijk om niet alleen te sturen op output (resultaten), maar met name ook op de effecten van de ondersteuning die aan inwoners wordt geboden. Leer in deze workshop hoe je dat aanpakt

Resultaten

  • Beleidsdoelen concreet en meetbaar te maken aan de hand van een doelenboom;
  • Vooraf de effecten van uitvoeringsplannen inzichtelijk te maken;
  • Achteraf de effecten van ondersteuning te kwantificeren (o.a. op cliëntniveau);
  • Hoe output en outcome continu te monitoren.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor programmamanagers, projectleiders, contractmanagers, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en leidinggevenden in het sociaal domein.

Duur

De workshop duurt een dagdeel, meestal van 13.00 tot 17.00 uur.

Inhoud

Veel organisaties vinden het lastig om de relatie te leggen tussen doelen, activiteiten, resultaten en effecten. Dit gegeven staat centraal in deze workshop. We benaderen het vraagstuk van twee kanten. Vanuit de ontwerpkant: het vertalen van doelen naar uitvoeringsplannen en vanaf de realisatiekant: het bepalen wat de gerealiseerde resultaten en effecten zijn van activiteiten en hoe deze bijdragen aan de doelen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de bijdrage van activiteiten buiten de organisatie of het project. Zo wordt inzichtelijk wat veel en wat minder bijdraagt en dit helpt om te prioriteren. Dit kan ook gebruikt worden om de effectiviteit van ingekochte ondersteuning te bepalen en daarin keuzes te maken.

Door ook indicatoren te koppelen aan doelen, activiteiten, resultaten en effecten kan hier tussentijds beter op gestuurd worden. Het lastige van effecten is dat deze pas na lange tijd (soms jaren) zichtbaar worden. We laten zien welke instrumenten beschikbaar zijn om hier vooraf al zicht op te krijgen. Hiermee ligt er ook een nauwe relatie met datagedreven werken.

Methodieken die in deze workshop aan de orde komen zijn: doelenboom, doel-inspanningen-netwerk (DIN), effectencalculator en meten van ervaringen. 

Kosten

De kosten van deze workshop bedragen € 245,-. Dit is exclusief btw en 4% bureaukosten. Bij annulering tot 2 weken berekenen we 25% van de kosten, voor latere annuleringen brengen we de volledige kosten in rekening.

Incompany

Deze workshop is zeer geschikt om incompany voor één of een aantal samenwerkende organisaties te organiseren. In dat geval adviseren we om de workshop uit te breiden tot 1 dag en het tweede dagdeel te gebruiken om een eigen casus uit te werken. Bijvoorbeeld het maken van een DIN voor een beleidsplan.

Aanmelden


    workshop Datagedreven werkenworkshop Sturen op effectenworkshop Waarderend veranderen

    Ik wil ook graag de nieuwsbrief ontvangen

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.