Bereik meer in kortere tijd

Data

Deze workshop wordt op aanvraag gegeven.

Inleiding

Als manager of beleidsadviseur bij een gemeente of zorgaanbieder word je vaak geconfronteerd met vragen waarbij verandering van organisatie en mensen een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld bij de voortgaande transformatie in het sociaal domein, invoering van de nieuwe omgevingswet of vraagstukken op het gebied van energie en duurzaamheid. Daarnaast heb je te maken met burgers die mondiger zijn en meer verlangen. Dit vraagt onder meer om een nieuwe invulling van rollen en om nieuwe samenwerkingsvormen. En vooral dat ze dergelijke gedrags- en organisatieveranderingen snel en effectief realiseren.

Waarderend, progressiegericht veranderen als veranderstrategie voorziet hierin; het genereert energie, ideeën en op korte termijn resultaten. Daarmee vergroot het de haalbaarheid, relevantie en duurzaamheid van de realisatie van veranderopgaven.

In de workshop leer je hoe je een veranderopgave volgens de strategie van waarderend, progressiegericht veranderen kunt aanpakken.  

Resultaten

  • Je kent de bouwstenen van Waarderend veranderen.
  • Je leert met deze bouwstenen veranderexperimenten ontwerpen.
  • Je kunt door evaluatie van je veranderexperiment leerpunten formuleren die je meeneemt in het verandertraject.
  • Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het boek Waarderend Veranderen en een stappenplan hoe praktisch met waarderend veranderen aan de slag te gaan.

Doelgroep

Deze workshop organiseren we voor managers, teamleiders, projectleiders en beleidsadviseurs die verantwoordelijk zijn voor en/of te maken hebben met organisatieveranderingen en daarbij horende gedragsveranderingen.

Duur

De workshop duurt een dagdeel, meestal van 13.00 tot 17.00 uur.

Inhoud

Waarom lukt het niet veranderingen die met veel energie en daadkracht zijn ingezet, om te zetten in duurzaam resultaat? Het antwoord daarop begint met erkennen dat organisaties vaak zo complex zijn, dat we niet meer kunnen voorspellen wat er rechtsboven gebeurt wanneer we linksonder aan een knop draaien. Vanuit deze erkenning leren we in de workshop werken met de methode Waarderend Veranderen. Deze methode maakt gebruik van veranderexperimenten en laat je daarvan leren. Deze leerpunten dragen vervolgens bij aan een duurzamer resultaat bij verandering. We bieden in de workshop de bouwstenen van Waarderend Veranderen, een praktisch stappenplan voor het ontwerpen van veranderexperimenten en je leert de leerpunten uit de experimenten te vinden en benutten.

Om het leereffect te vergroten adviseren wij je een verandercasus mee te nemen. Enerzijds om ervaringen te delen. Anderzijds kunnen we je casus gebruiken om te oefenen met het toepassen van het stappenplan.

Kosten

De kosten van deze workshop bedragen € 245,-. En € 30,- voor het trainingsmateriaal bestaande uit het boek Waarderend Veranderen en het stappenplan.

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en 4% bureaukosten. Bij annulering tot 2 weken berekenen we 25% van de kosten, voor latere annuleringen brengen we de volledige kosten in rekening.

Aanmelden


    workshop Datagedreven werkenworkshop Sturen op effectenworkshop Waarderend veranderen

    Ik wil ook graag de nieuwsbrief ontvangen

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.