Dienstencentrum OBG in Nijmegen biedt naast verzorging en verpleging aan huis, ook welzijnsactiviteiten en woonondersteuning. Bij al hun activiteiten staan de waarden autonomie, betrokkenheid en competentie centraal. Door deze focus zou het levensgeluk van cliënten moeten toenemen. Een visie die naadloos aansluit op het gedachtegoed van Menselijke Maat.

De afgelopen jaren zijn binnen OBG de eerste stappen gezet om medewerkers te laten handelen vanuit de drie kernwaarden autonomie, betrokkenheid en competentie. In 2019 wordt onder begeleiding van Menselijke Maat gestreefd naar borging van de kernwaarden op de werkvloer. Via een begeleidingstraject worden medewerkers gecoacht om het gedachtegoed in de praktijk te brengen. Het traject wordt via ervaringsonderzoek onder cliënten en medewerkers gemonitord.

Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat beter wordt aangesloten bij de autonomie, betrokkenheid en competentie van cliënten. Maar het is ook aannemelijk dat het werkgeluk van medewerkers door de aanpak wordt versterkt.