Wil je meer inzicht in de ervaringen van inwoners/ cliënten gedurende hun ondersteuningstraject? Wil je ten alle tijden inzicht in de resultaten van jouw organisatie en daarmee sneller zicht hebben op de effecten van jouw dienstverlening? Heb je moeite met het binnenhalen van voldoende response voor een cliëntervaringsonderzoek? Dan is continu meten een goede optie voor jouw organisatie.

Bij continu meten wordt het ophalen van cliëntervaringen onderdeel van het werkproces van een gemeente of (zorg)aanbieder. Door goed te kijken naar het proces dat de gemiddelde cliënt doorloopt worden logische momenten gekozen waarop ervaringen van cliënten worden opgehaald. Dit houdt in dat de cliënt gedurende het proces meerdere keren gevraagd wordt naar zijn ervaringen. De vragen zijn afgestemd op de fase van de hulpverlening, bijvoorbeeld analyse, uitvoering en uitstroom. We zien dat deze manier van uitvragen response verhogend werkt en informatie snel beschikbaar is. Op die manier heb je als gemeente of (zorg)aanbieder sneller inzicht in ervaringen, kun je meer sturen op gewenste resultaten en krijg je daarmee sneller zicht op de effecten van je dienstverlening.

Meer weten over continu meten of wil je in contact komen met een van onze klanten? Neem contact op met Ester van Leeuwen (e.vanleeuwen@insightszorg.nl).