De gemeente Losser heeft veel waardering voor de mantelzorgers in hun gemeente en wil hen zo goed mogelijk ondersteunen bij hun taken. Om meer duidelijkheid te krijgen over de behoefte aan ondersteuning vanuit mantelzorgers hebben we in de periode juni – augustus een onderzoek uitgezet onder mantelzorgers. Met de resultaten wil de gemeente de hulp aan mantelzorgers in hun gemeente verder verbeteren.

De gemeente heeft veel energie gestoken in het bereiken van de mantelzorgers door allerlei verschillende soorten uitingen. Dit met een mooi resultaat! Inmiddels is het onderzoek gesloten en zijn de onderzoekers van Insights Zorg bezig om de resultaten te verwerken. Aan de hand van de resultaten zullen er een aantal verdiepende gesprekken met mantelzorgers plaatsvinden, waarbij de resultaten worden getoetst. Daarnaast zal er dieper ingegaan worden op zaken die mantelzorgers bezig houden en de ondersteuning die ze hierbij nodig hebben.

We hopen dat we met al deze input een goed advies kunnen geven aan de gemeente Losser om hun ondersteuningsaanbod in de gemeente Losser verder te verbeteren.

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met Ester van Leeuwen (e.vanleeuwen@insightszorg.nl)