De coronatijd vraagt veel van mensen en organisaties. Wat vroeger de normaalste zaak van de wereld was, kan nu niet of alleen in aangepaste vorm. Dat geldt voor een deel ook voor onze dienstverlening. Team Insights Zorg heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om onze dienstverlening aan te passen aan wat binnen de huidige en de te voorziene coronamaatregelen mogelijk is.

Onze trainingen zijn geschikt gemaakt voor online gebruik. We hebben goede oplossingen gevonden om de interactie met deelnemers met digitale werkvormen vorm te geven. Hetzelfde geldt voor de werksessies die onderdeel uitmaken van de dienstverlening bij producten als Menselijke Maat en Dashboards. Sommige aanpassingen bevallen zelfs zo goed dat we ze blijvend opnemen in onze werkwijze.

We zijn er in geslaagd om onze producten en diensten op het vertrouwde hoge kwaliteitsniveau ook in corona tijden voor u te continueren. Dat zien we ook aan de reacties van onze klanten die onverminderd positief zijn.

Dat laat onverlet dat zodra dat weer mogelijk is, we onze klanten en hun cliënten graag ook weer face-to-face ontmoeten!

Erik van Es

Managing partner