In de gemeente Twenterand bieden gezinswerkers hulp aan gezinnen. Het gezinswerk is een algemene voorziening van het zogeheten voorliggend veld. Daarmee wordt ondersteuning bedoeld waar mensen naar toe kunnen zonder indicatie. Om beter zicht te krijgen op het effect van deze ondersteuning heeft de gemeente voor het gezinswerk een onderzoek laten doen naar zowel de maatschappelijke als financiële resultaten.

Wethouder Mark Paters: “We hadden zelf al wel het idee dat gezinswerkers veel resultaten boeken maar nu kunnen we dat ook onderbouwen met cijfers. Deze overtreffen overigens onze verwachtingen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat elke euro die de gemeente investeert in het gezinswerk, vijf keer zoveel oplevert voor de maatschappij en voor de gemeente drie keer zoveel. We willen de komende tijd dit onderzoek ook voor andere voorzieningen gaan inzetten. Zo krijgen we meer grip op welke effecten de verschillende voorzieningen hebben. Maar ook wordt dan duidelijker in hoeverre uitgaven in het voorliggend veld zich terugverdienen”.

Resultaten

Om zicht te krijgen op de maatschappelijke opbrengsten is de SROI (social return on investment) methode gehanteerd. Deze methode geeft inzicht in de omvang van de baten door er een financiële waarde aan toe te kennen. Deze baten worden per stakeholder in kaart gebracht. Uit de analyse blijkt dat elke euro die de gemeente investeert in het gezinswerk maatschappelijk vijf keer zoveel oplevert en voor de gemeente drie keer zoveel. De meerwaarde van het gezinswerk komt dus niet alleen ten gunste van de gemeente Twenterand, maar ook van andere stakeholders, zoals de maatschappij, rijksoverheid, scholen, centrumgemeente en verzekeraars

Naast deze financiële baten worden ook de kwalitatieve opbrengsten in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat door inzet van het gezinswerk de volgende effecten tot stand komen: rust en stabiliteit bij het gezin, het voorkomen van zwaardere hulp en minder effectieve hulp, voorkomen van schooluitval en escalaties in de thuissituatie.

Meer weten? Bekijk de infographic voor meer informatie over dit project. Of neem contact op Marlies Kleinsman om vrijblijvend te kijken naar de mogelijkheden om de effecten van jouw projecten in kaart te brengen.