In gesprek met: Fleur Mensink, projectleider algemene voorzieningen binnen het sociaal domein bij de gemeenten Tubbergen en Dinkelland.

Waar zijn jullie als gemeenten mee bezig op dit moment?

Binnen de gemeenten Tubbergen en Dinkelland staan we voor de opdracht om de zorg effectiever in te richten. Hierbij streven we naar bereikbare en betaalbare zorg. Daarboven hangt als een soort paraplu een thema waar wat ons betreft alles onder valt: positieve gezondheid. De gedachte en onze insteek is dat inwoners een goed gevoel van welbevinden hebben. Los van de maatschappelijke waarde die dat heeft, is het zo dat inwoners die zich goed voelen, minder snel een hulpvraag hebben en ondersteuning nodig hebben. Om de positieve gezondheid te bewerkstelligen en de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden sluiten we zoveel mogelijk aan bij en ondersteunen we inwonersinitiatieven. Dit heeft te maken met het feit dat veel onderdelen invloed hebben op de positieve gezondheid. Het sociaal domein heeft al lang niet meer alleen met maatwerkvoorzieningen te maken.

Hoe zorgen jullie ervoor om zoveel mogelijk aangesloten te zijn bij wat er in de gemeenten speelt?

Voorheen deden we analyses op gemeenteniveau om de zorgbehoefte, zorgconsumptie en aanwezige (voorliggende) voorzieningen in kaart te brengen. Sinds enkele jaren werken we met buur(t)mannen en –vrouwen om goed inzicht te krijgen in wat er speelt en goede aansluiting te vinden. Aansluitend hierop wilden we op kernniveau inzichtelijk krijgen wat er allemaal gebeurt op het gebied van algemene voorzieningen. Dit zijn voorzieningen waarvoor je geen indicatie nodig hebt. Door een overzicht te hebben van deze voorzieningen, kunnen we heel gericht en dichtbij de mensen thuis kijken of er een dergelijke voorziening is die bij de hulpvraag past. Om dit overzicht te kunnen maken hebben we Insights Zorg gevraagd om een dashboard sociaal domein in te richten. Het dashboard geeft ons een goed beeld waar bepaalde zorg gevraagd en gebruikt wordt en hoe dit zich door de jaren heen ontwikkeld.

Is er al een eerste resultaat te delen?

Het dashboard hebben we op verschillende plekken laten zien, zoals aan consulenten en beleidsmedewerkers. Iedereen was laaiend enthousiast! Het biedt inzicht, maar ook zeker kansen. We zijn ook erg nieuwsgierig of er nog initiatieven zijn die we nog niet kennen maar die wel veel mogelijkheden bieden. Het dient bij ons als praatstuk. Op deze manier kunnen we gelijk het goede gesprek voeren. Mensen praten vaak vanuit een eigen beleefwereld. Met het dashboard kun je de beleefwereld combineren met de feitelijke waarheden en kun je de diepte in.

We kunnen aannames toetsen en richten onze gesprekken anders in. Inzichtelijk is geworden welke zorgvragen en kansen er liggen in de kernen. Op deze manier kunnen we preventief sturen in plaats van reactief. Doordat we het nu inzichtelijk en overzichtelijk hebben gemaakt krijgen we meer grip op het sociaal domein.

Het Dashboard Sociaal Domein van Insights Zorg is een geslaagd experiment om inwonersinitiatieven, zorgvragen en data met elkaar te combineren. Het heeft snel inzicht gegeven en heeft bewezen wat we dachten dat het op zou leveren. We zijn eerst begonnen met onze Wmo en Jeugdwet. Ons doel is om het experiment in bredere context uit te voeren en uit te breiden naar andere domeinen.