Patiënten die radiotherapie ondergaan, moeten soms ver en frequent reizen naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Hiervoor kunnen patiënten gebruik maken van taxivervoer. Bij veel taxibedrijven krijgt de patiënt te maken met verschillende chauffeurs. Dat is belastend voor de patiënt.

Volgens de stichting Bijzondere Vervoersdiensten Radiotherapie moet dat anders en zou de taxirit gezien moeten worden als onderdeel van het herstel. Om deze reden beginnen zij binnenkort een pilot met innovatief ziekenvervoer genaamd Ziekenvervoer Plus. Hierbij krijgen patiënten een persoonlijke chauffeur die een luisterend oor biedt en hen tevens begeleidt naar de afdeling en op hen wacht.

Insights Zorg heeft dit maatschappelijke initiatief geholpen bij het ontwikkelen van een opschalingsplan en het aanvragen van subsidies. Bij de start van de pilot voeren wij tevens een onderzoek uit om de effecten van deze manier van vervoer inzichtelijk te maken. De uitkomsten moeten de basis vormen voor de volgende fase: opschaling van het initiatief naar een grotere patiëntengroep en structurele financiering door een of twee zorgverzekeraars.