Vorig jaar november werd bekend dat het rijk 30 miljoen reserveert voor de Regiodeal met Twente. Insights Zorg werkt mee aan een van de 11 projecten in de regiodeal Twente: TOPFIT Citizenlab. Het doel van dit project is maatschappelijke impact creëren door inwoners te betrekken bij de totstandkoming van zorginnovaties. Opdrachtgever Universiteit Twente heeft Insights gevraagd voor ondersteuning in de totstandkoming en uitvoering van het project. De eerste belangrijke stap was het bijeenbrengen van relevante stakeholders, ze te betrekken bij de invulling van het project en te enthousiasmeren om aan te sluiten. In samenspraak met de belangrijkste stakeholders is een aanpak gedefinieerd waarvoor nu ook de cofinanciering vanuit bedrijfsleven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en provincie en gemeenten rond is. Hiermee kan het TOPFIT Citizenlab daadwerkelijk van start.

In de zorg staan we voor grote uitdagingen, nu en in de nabije toekomst. Zowel het Rijk als de regio voelen de stijgende druk op zorgkosten, de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken en het personeelstekort in de zorg. Het vergroten van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg staat al jaren hoog op de beleidsagenda en leidt tot de huidige oproep van het Rijk om zorg zoveel mogelijk te voorkomen, verplaatsen en vervangen.

Daarnaast zien we steeds meer een verschuiving van curatieve naar preventieve zorg, waardoor ook de rol van de inwoner verandert. Om te zorgen dat innovaties ook daadwerkelijk de praktijk halen en in de gevraagde behoefte voorzien, is het essentieel dat onderzoekers en ontwikkelaars samenwerken met inwoners. In het driejarige onderzoeks- en innovatieprogramma werken Twentse burgers, zorgprofessionals, gemeenten en bedrijven samen met wetenschappers van de UT en Saxion aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovaties voor zorg, welzijn en gezondheid. Dit wordt citizen science genoemd. Betrokkenen hebben de ambitie om met TOPFIT Citizenlab het grootste Noord-Europese citizenlab te worden op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Het lab biedt mogelijkheden om technologie in een vroeg stadium te toetsen en zorgt voor het verhogen van draagvlak en accepatatie van innovaties in dit domein.

Om het TOPFIT Citizenlab te laten slagen is aan Insights gevraagd om genoemde regionale partijen met elkaar te verbinden en het samenwerkingsproces de komende 3 jaar te begeleiden. In ons werkgebied zien we dat het actief betrekken van belanghebbenden steeds belangrijker wordt om te komen tot succesvolle innovaties. Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor onze training: Stakeholdermanagement.