Hoe houden we (meer) grip op het sociaal domein? Deze vraag stond centraal bij de vier inspiratiesessies die we onlangs georganiseerd hebben. Gemeenten bieden vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet uiteenlopende diensten aan hun inwoners. Maar leidt dat tot de beoogde doelstellingen, is de uitvoering effectief genoeg en hoe kunnen we beter sturen op de uitgaven?

Graag delen we met u de good practices die in de sessies zijn besproken:

1.       Implementatie van datagedreven werken vraagt om een bredere aanpak

Datagedreven werken is een belangrijk hulpmiddel om meer grip te krijgen op het sociaal domein. Het is tegelijkertijd ook een breed onderwerp dat de hele organisatie raakt. Ervaringen bij andere gemeenten leren dat een succesvolle invoering van datagedreven werken aandacht heeft voor de dimensies data-analytics ,mens & organisatie en leren & ontwikkelen.

2.       Redeneerlijnen als basis voor sturing

Goede sturing begint aan de voorkant met goed nadenken over hoe diensten/ondersteuning bijdragen aan de doelstellingen. Pas dan weet je waar op te sturen en hoe data te interpreteren.

3.       Sturen op meerwaarde

Niet alles wat een gemeente doet draagt (evenveel) bij aan de doelstellingen. Door van te voren te analyseren welke activiteiten bijdragen aan doelstellingen wordt duidelijk wat veel en wat minder oplevert. Hier zijn verschillende methodieken voor die niet perse heel kostbaar hoeven te zijn.

4.       Sturen op tussen effecten

Veel effecten van diensten in het sociaal domein treden pas na langere tijd op. Maak ook de korte termijn effecten inzichtelijk en gebruik die om te bepalen of je op koers ligt. Dit zijn overigens vaak wel effecten die niet direct uit systemen te halen zijn en vragen om een andere manier van meten, bijvoorbeeld een cliëntervaringsonderzoek.

5.       Werk integraal en betrek je partners

Gemeenten werken steeds meer opgavegericht en die raken meerdere beleidsterreinen. Dat vraagt om integrale sturing. Ook wordt het succes niet alleen bepaald door wat de gemeente doet maar ook andere organisaties zoals welzijn of onderwijs. Betrek die ook bij voorgaande punten.

6.       Verander stapsgewijs

Meer grip krijgen op het sociaal domein is een grote verandering, alleen datagedreven werken is al een verandering van meerdere jaren. Dat vraagt om een stapsgewijze aanpak. We hebben zeer goede ervaringen met waarderend veranderen.

7.       Experimenteer

Het sociaal domein is complex, het is lastig om op voorhand exact te bedenken wat helpt om meer grip te krijgen. Dat vraagt om experimenten. Experimenteer ook met dashboards en tuig niet direct iets heel groots op waarvan onduidelijk is of het voldoende helpt. Onze dashboards zijn daar bij uitstek geschikt voor.

De inspiratiesessies werden zeer goed ontvangen en hebben deelnemers gescherpt in hoe ze vervolgstappen in hun eigen organisatie kunnen zetten. 

Ook deelnemen aan een bijeenkomst? Aankomende donderdag 16 september van 9.30 uur tot 11:00 uur staat de laatste bijeenkomst van deze reeks gepland. Deelname is kosteloos en aanmelden kan via dit formulier.

Wil je meer weten over onze inspiratiesessies of good practices? Neem dan contact op met Gijswim de Haas (g.dehaas@insightszorg.nl)