Deze maand is het project Menselijke Maat in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE) afgerond. In dit project zijn een viertal Wmo-aanbieders uit deze gemeenten de afgelopen twee jaar begeleid door Insights Zorg met als doel het welbevinden centraler te stellen in het cliëntcontact. Het effect van het traject is aangetoond; cliënten ervaren daadwerkelijk meer aandacht voor de drie basisbehoeften.

Middels metingen, inspiratiesessies, verandersessies en trainingen zijn de organisaties gewezen op het belang van aandacht voor de basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid. Immers: de aandacht voor de basisbehoeften bepaalt in grote mate het effect van de begeleidingstrajecten op het welbevinden.

Het traject heeft bij de aanbieders geleid tot meer bewustwording over wat echt belangrijk is in het contact met cliënten. Dat niet de wensen van jouw als begeleider moeten prefereren, maar die van de cliënt. En dat denken in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden ook daadwerkelijk meer oplevert. De ervaringsonderzoeken bij de start en na afloop van het traject hebben dat effect ook aangetoond. Cliënten van de vier organisaties geven aan meer aandacht te ervaren voor de drie basisbehoeften, terwijl ook medewerkers zeggen bewuster bezig te zijn met autonomie, competentie en verbondenheid.

Insights Zorg wil de deelnemende aanbieders bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij het traject.