Het sociaal domein blijft volop in beweging: nieuwe samenwerkingen, taken, arrangementen en verdere bezuinigingen. Dit vraagt om een wendbare organisatie en medewerkers. De Stimuleringsregeling 2020 van het A&O fonds Gemeenten heeft als doel om gemeenten bij deze ontwikkeling te ondersteunen.

Heeft u een project dat nieuw is voor de gemeente of nieuwe inzichten oplevert voor de sector, dan komt u hier wellicht voor in aanmerking. Daarbij kunt u denken aan:

  • Vergroten kennis en vaardigheden op het gebied van datagedreven werken;
  • Vergroten kennis en vaardigheden op het gebied van sturen op effecten;
  • Integrale samenwerking binnen de gemeente en daarbuiten;
  • Continu meten van effecten met behulp van cliënt- en medewerkerservaringen;
  • Inzet van digitale dienstverlening richting de burger.

Dit zijn thema’s waar wij veel ervaring mee hebben. We helpen u graag met een subsidieaanvraag. Meer weten? Neem contact op met Marlies Kleinsman, via m.kleinsman@insightszorg.nl of 06-20914563.