Per 1 januari 2019 is de samenwerking tussen Insights Zorg en Arcon verder geïntensiveerd. Vanaf deze datum worden alle commerciele diensten van Arcon onder het gezamenlijke label van Insights Zorg aangeboden om daarmee de complementariteit van het aanbod beter en als één logisch geheel te presenteren. Met deze stap kunnen we onze klanten nog beter bedienen.

De producten Menselijke Maat en Talentmanagement zijn vanaf nu op de website van Insights Zorg te vinden. Voor deze producten kunnen klanten kunnen nog steeds vertrouwen op de expertise van de adviseurs van Arcon. Het verschil is dat we nog meer dan voorheen met u meedenken over hoe u de resultaten duurzaam kunt verankeren in uw organisatie en de effecten  maximaliseert.

Begin 2018 zijn de stichting Arcon en Insights Zorg een strategische samenwerking aangegaan. Arcon heeft gemeenten en aanbieders de afgelopen jaren vooral op uitvoerend niveau geholpen vorm te geven aan de taken die met de decentralisaties naar de gemeenten gegaan zijn. Insights Zorg heeft veel ervaringen op het vlak van de implementatie van veranderingen in het sociaal domein, met name daar waar deze de grenzen van organisaties overstijgt.