Gemeente Hengelo zet in op een verschuiving van maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding, naar het gebruik van voorliggende voorzieningen. Via drie sporen begeleiden en stimuleren wij deze wijkgerichte verschuiving:

  • Analyse op wijkniveau op wijkniveau van huidige en toekomstige draagkracht en draaglast
  • Initiëren en faciliteren van pilots met uiteenlopende stakeholders
  • Alternatieve financieringsvormen die passen bij succesvolle pilot.

Gefocust wordt op het realisieren van goede en voorliggende voorzieningen. Als alternatief of aanvulling op een maatwerkvoorziening. Het resultaat moet een goede verdeling van dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken opleveren. Zo krijgt iedere inwoner een passende oplossing voor zijn of haar (zorg)behoefte.