In deze tijd van COVID-19 zien we dat bepaalde groepen in onze samenleving hard getroffen worden. Het sluiten van de dagbesteding, opvang en scholen voor mensen met een zorgbehoefte, het wegvallen van zorg en huishoudelijke ondersteuning en de constant veranderende situatie doet een extra beroep op de mensen die voor hun partner, kind, ouder of naaste zorgen, de mantelzorger. Een extra belasting die de meeste mantelzorgers met liefde voor hun rekening nemen. Het vinden van balans in hun leven is normaal gesproken al een opgave, maar in deze tijd nog veel meer. Een balans tussen bijvoorbeeld werk, mantelzorg en tijd voor jezelf. Uit de eerste peilingen onder mantelzorgers blijkt dat overbelasting op de loer ligt, waar hebben mantelzorgers behoefte aan in deze periode?

In Breda is recentelijk onderzoek gedaan naar de betekenis van de coronacrisis voor mantelzorgers[1]. Dit onderzoek toont aan dat door de coronacrisis meer mantelzorgers een hoge belasting ervaren. De sterkste toename van belasting is te zien bij de mantelzorgers tot 50 jaar, mantelzorgers van naasten met dementie en mensen die zorgen voor iemand in de buurt. Eén op de 9 mantelzorgers denkt de huidige situatie niet langer dan 3 maanden vol te houden. Tevens laat het onderzoek zien dat mantelzorgers zich zorgen maken over de gezondheid van hun naaste. Door alle onzekerheden in deze coronacrisis is te zien dat er meer behoefte is aan hulp. Hulp in de vorm van informatie over corona en mantelzorg, bij voorkeur digitaal.

Heeft u als professional of gemeente zicht op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in deze tijd? Heeft u erkenning voor mantelzorgers en biedt u als professional of gemeente hulp waar nodig? Dit kan de kans op overbelasting bij mantelzorgers verkleinen!

Wilt u zicht op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in uw gemeente of organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

[1] Steunpunt informele zorg Breda; rapport corona en mantelzorg