Sturen en werken met data is nog geen gemeengoed in het sociaal domein waar het draait om mensen en persoonlijk contact. Toch is juist daar veel winst te behalen. Er wordt nog veel op incidenten en gevoel gestuurd en dat leidt niet per definitie tot de beste maatregelen. Organisaties beschikken over een veelheid aan data die kunnen helpen om juiste keuzes te maken.

Veel organisaties zijn inmiddels hard bezig een inhaalslag te maken en gebruiken data om zicht te krijgen op trends, knelpunten en verbetermogelijkheden. Dat kan direct heel groots voor de hele organisatie of klein op een afgebakend terrein waar de behoefte het grootst is. Zeker voor organisaties die nog niet veel ervaring met het werken met data hebben, adviseren wij het laatste. Begin klein, experimenteer, leer en bouw het van daaruit geleidelijk uit. Bijvoorbeeld met ons Dashboard Sociaal Domein waarmee specifieke vragen inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Werken met data is niet alleen een kwestie van een tool aanschaffen of rapportages (laten) maken. Het raakt ook andere aspecten van de organisatie zoals werkprocessen, cultuur, registratie van informatie en leiderschap. Wanneer ook die meegenomen worden, gaan data echt veel meerwaarde opleveren. Benieuwd hoe je datagedreven werken kunt implementeren? Wij hebben een stappenplan ontwikkeld dat hierbij helpt. In onze training Datagedreven Werken lichten we deze toe.