Hoe weet je als organisatie welke ondersteuning voor cliënten effectief is en bij wie? Het liefst wil je weten of doelen ook bereikt worden, maar het probleem is dat dit lastig te meten is. Bovendien treden veel effecten van ondersteuning pas op langere termijn op. Cliëntervaringen blijken een goede voorspeller te zijn van toekomstige effecten.

Belangrijk is om daarbij wel te kiezen voor een cliëntervaringsonderzoek dat verder kijkt dan cliënttevredenheid. Het liefst continu vormgegeven. Ter illustratie, wil je een grotere zelfredzaamheid bewerkstelligen dan geeft een vraag als “In hoeverre heeft de ondersteuning u geholpen om probleem x in de toekomst zelf op te lossen?” daar al eerder zicht op. Het formuleren van de vragen is iets dat nauw luistert.

Instrumenten waar dit mee kan zijn ons wetenschappelijk gevalideerde instrument Menselijke Maat en onze cliëntervaringsonderzoeken op maat. Daarmee worden de cliëntervaringen zowel vanuit het perspectief van de cliënt als de hulpverlener bekeken. Die leiden tot concrete verbeteracties die teams zelf identificeren en oppakken. Wil je meer weten over het meten van cliëntervaringen en hoe je een cliëntervaringsonderzoek vormgeeft? Kom naar onze workshop Cliëntervaringen.