Rianke Lubberding interviewt in dit artikel Sofie Maas, onderzoeker/adviseur bij Insights Zorg

Wat doe jij bij Insights Zorg?

Ik ben vooral betrokken bij de cliëntervaringsonderzoeken. Dat zijn onderzoeken binnen organisaties, met name in de zorg en bij gemeentes, die willen weten hoe de begeleiding wordt ervaren door cliënten en soms ook door de medewerkers. Op basis hiervan kan een organisatie verbeterslagen maken. Ik ben bij die trajecten betrokken vanaf het moment dat er vragenlijsten in elkaar gezet worden tot en met het afleveren van de rapportages. Om zoveel mogelijk verschillende perspectieven mee te nemen, betrekken we daarbij verschillende geledingen: een medewerker, iemand uit de cliëntenraad, een beleidsmedewerker, zodat je van iedereen mee kan nemen wat diegene belangrijk vindt.

Wat vind je zo leuk aan jouw werk?

De thematiek. Volgens mij zijn het maatschappelijk relevante thema’s, die gaan over de kwaliteit van leven van mensen. Vaak zijn het mensen die op de een of andere manier in een wat kwetsbare positie zitten en die situatie wil je proberen ten positieve te beïnvloeden. Ik vind het een uitdaging om daarover na te denken met die organisaties en daar een bijdrage aan te leveren. Daarnaast vind ik het als onderzoeker leuk om dingen systematisch aan te pakken, tot nieuwe inzichten te komen en het zo helder mogelijk op papier te zetten zodat het voor alle betrokkenen begrijpelijk is. Dat is voor mij de grote uitdaging.

“Het grootste compliment is als de klant zegt: hier kunnen we echt iets mee”

Wanneer ga jij echt blij of tevreden naar huis?

Als ik het gevoel heb dat ik in gesprek met een organisatie de ander goed heb begrepen, als ik de kern heb geraakt en als het me dan lukt om een goede rapportage af te leveren waarvan ik denk: ja, dat zit goed in elkaar. Het grootste compliment is als de klant zegt: hier kunnen we echt iets mee.

Wat wilde je worden toen je klein was?

Ik wist toen ik aan het studeren was eigenlijk nog steeds niet wat ik wilde worden. Ik heb de studie Algemene Sociale Wetenschappen gekozen omdat het een interdisciplinaire studie was, dus met het idee dat je dingen niet vanuit 1 perspectief kan begrijpen, maar dat je er vanuit meerdere kanten naar moet kijken. Het klinkt wat naïef, maar ik dacht dat als je meer inzichten zou hebben, je de wereld een beetje mooier kon maken. Dat is nog steeds wel mijn drijfveer. Na mijn studie en een promotieonderzoek bij de Radboud Universiteit-Nijmegen kwam ik erachter dat ik niet verder wilde in de wetenschap, omdat ik een sterkere link wilde naar de praktijk. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen op de psychogeriatrische afdeling van het verpleeghuis bij mij in de buurt. Daar merkte ik dat deze doelgroep mij raakt. We leven in een samenleving waarin mensen steeds ouder worden  en er liggen nog heel veel vraagstukken en uitdagingen hoe we daar op een zo goed mogelijke manier mee om kunnen gaan. Daarom heb ik ook nog een Hbo-opleiding Toegepaste Gerontologie afgerond. Wat ik daar leerde neem ik mee in mijn werk: niet alleen kijken hoe ik dingen systematisch in kaart kan brengen, maar ook de vertaalslag maken naar de praktijk. Hoe maak je het praktisch toepasbaar en behapbaar?

Wat is jouw favoriete boek?

De boeken van Jonathan Franzen, een Amerikaanse auteur. Die boeken gaan enerzijds over familie, alles wat zich daarbinnen afspeelt, anderzijds met een kritische blik naar de maatschappij en soms ook over het klimaat, en het is met veel humor geschreven. Hierin komt veel naar voren wat voor mij van waarde is. 

Vond je het een leuk interview? Stuur Sofie gerust een berichtje via s.maas@insightszorg.nl