Het sociaal domein is continu in beweging en veranderingen zijn aan de orde van de dag. Dat vraagt enorm veel van medewerkers en het gevaar is dat veranderingen stagneren of later dan gewenst gerealiseerd worden. Er moeten zoveel ballen in de lucht gehouden worden dat het lastig is om de focus te houden. Met een slimme aanpak kan meer bereikt worden én met meer energie.

Twee succesvolle benaderingen lichten we er even uit: Agile en Waarderend Veranderen. Het opdelen van de verandering in kleine stapjes die ieder zichtbare meerwaarde opleveren, maakt de grote verandering behapbaar (Agile). De zichtbare resultaten werken bovendien als een versneller voor volgende stappen. 

Een andere succesfactor is om de verandering positief te benaderen en gebruik te maken van de energie in het team (waarderend veranderen). Er zijn talrijke voorbeelden hoe dit organisaties geholpen heeft om de meest complexe veranderingen in minder tijd en tegen lagere kosten te realiseren. Onze Implementatieversneller helpt organisaties op gang om volgens deze principes een concrete verandering op te pakken. Meer weten over waarderend veranderen? Volg onze workshop.