Almelo kent grootstedelijke problematiek als het gaat om dak- en thuislozen. Er zijn in Almelo ongeveer 200 mensen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Bij veel van hen is sprake van problemen op het gebied van wonen, verslaving, psychische problematiek, verstandelijke beperking, inkomsten, schulden en overlast. Hierbij loopt de regio Almelo tegen het volgende probleem aan: voorzieningen stromen vol, doorstroom stokt en uitstroom lukt niet. Als iedereen blijft doen wat ze nu doen wordt een toename verwacht van het aantal dak- en thuislozen.

Voor een daling zal een vernieuwende integrale ketenaanpak nodig zijn die gericht is op preventie. Er moet geredeneerd worden vanuit de betrokkene en de keten moet als een geheel van woonsituaties gezien worden, met zo nodig een oplopende mate van ondersteuning. Beoogde effecten zijn een beter perspectief voor dak- en thuislozen, meer maatschappelijke acceptatie, lagere zorgkosten, een betere leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad, minder interventies door politie en justitie en minder druk op opvang.

Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties zijn een gezamenlijk programma gestart om deze doelstellingen in gezamenlijkheid te behalen. Insights Zorg heeft de ontwikkeling van het plan begeleid en geeft nu namens de betrokken partijen leiding aan het programma. In de aanpak komen bestuurlijke doelen en ideeën van de werkvloer naadloos samen. Het feit dat partijen in werkgroepen van het programma aan de slag zijn, levert al direct grote meerwaarde. Betrokkenen weten elkaar sneller te vinden waardoor lastige casuïstiek nu integraal en vanuit het perspectief van de cliënt wordt opgepakt. Dat levert veel positieve energie op!