Statushouders vormen voor de gemeente Meppel een lastige groep om te begeleiden naar werk. Er was behoefte om de competenties en vaardigheden van deze groep en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt beter in beeld te krijgen. 

Hiervoor is door Insights Zorg het instrument Talentmanagement ingezet. Talentmanagement bestaat uit een digitaal CV (het ePortfolio) en een training waarin de statushouders begeleid worden. De training werd samen met de gemeente verzorgd. Naast aandacht voor het maken van het CV en een stappenplan is veel ruimte voor Nederlandse omgangsvormen en gebruiken op de werkvloer. Daarbij is ook gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen met de deelnemers, het bespreken van cultuurverschillen en het leren van sociale vaardigheden. Op een ongedwongen en open manier is gewerkt aan ieders talenten, waarbij de deelnemers elkaar ook feedback gaven.

Op die manier is er een realistisch beeld ontstaan van ieders kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en werd duurzame uitstroom mogelijk. De gemeente waardeert vooral het feit dat deelnemers met een concreet stappenplan aan de slag gaan. Daarnaast benaderen consulenten werkzoekenden nu structureel anders. De ervaring leert dat daarmee een derde van de deelnemers betaald werk vindt en een derde de uitkering intrekt.  Dat is ook de verwachting voor Meppel.