Het Jeugd- en Gezinsteam Lelystad geeft hulp aan jongeren en gezinnen. Dat doen zij in vier wijkteams. In de zoektocht naar een geschikt instrument om cliëntervaringen op te halen zijn zij, in goed overleg met de gemeente Lelystad, uitgekomen bij Menselijke Maat.

Afgelopen jaar heeft bij één van de teams een pilot gedraaid. Vanuit het team is een werkgroep samengesteld, bestaande uit de teamleider, gezinscoach en gedragswetenschapper. Zij hebben meegedacht over de exacte vraagstelling en implementatie van het cliëntervaringsinstrument. Zo zijn korte vragenlijsten voorgelegd aan ouders en jongeren, en is onderscheid gemaakt tussen coaching trajecten en regietrajecten. Daarnaast zijn medewerkers ook onderworpen aan een vragenlijst.

De uitkomsten van het ervaringsonderzoek zijn in een ontwikkelsessie met het team besproken. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de dienstverlening. Per levensgebied wordt nu gekeken naar de mate van autonomie, competentie en verbondenheid. Ook is er nu meer aandacht voor de stem van kinderen, met name in regietrajecten. Regisseurs praten maandelijks met kinderen over hun ervaringen en kunnen de bevindingen ook kwijt in het gezinsplan.

De positieve ervaringen hebben ertoe geleid dat in het voorjaar van 2019 alle teams van het JGT Lelystad gaan werken met Menselijke Maat.