Cliëntervaringsonderzoek

Door het ophalen van cliëntervaringen krijgt u zicht op de beleving en behoeften van uw doelgroep en ontvangt u informatie over welke thema’s wellicht wat extra aandacht nodig hebben. Met deze kennis kunt u verbeteringen doorvoeren die aansluiten op de wensen en behoeften van uw cliënten, om zo de cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Zorg en welzijn draait om mensen. Wij geloven dat het welbevinden van een cliënt de beste maatstaf is voor succesvolle ondersteuning. Van klacht naar kracht. Waar reguliere cliëntervaringsonderzoeken stoppen met meten wanneer processen in kaart zijn gebracht, gaan wij verder door te meten wat het effect is van de ondersteuning op cliënten. Zodat deze zich richt op waar het voor bedoeld is; dat het beter gaat met de mensen die de ondersteuning ontvangen. 

Geen enkele organisatie of doelgroep is gelijk; daarom zijn onze cliëntervaringsonderzoeken modulair opgebouwd. Hierbij richten wij ons op het meten van autonomie, competentie en verbondenheid. Op deze manier kunt u op basis van uw wensen en de behoeften van uw doelgroep de best passende combinatie samenstellen.

In de meeste gevallen geldt dat de basis van een cliëntervaringsonderzoek bestaat uit een vragenlijst die zowel digitaal als op papier wordt afgenomen.  Daarnaast kunt u verschillende modules toevoegen aan het onderzoek. Zo bieden wij onder andere de mogelijkheid om continu te meten, resultaten weer te geven in een gepersonaliseerd dashboard, verdiepende focusgroepen en interviews te organiseren en om met u mee te denken over uw eigen doelen en ontwikkelingen. Bekijk de modules >

Om het effect van ondersteuning objectief en effectief te meten hebben wij in samenwerking met de Universiteit van Twente ons onderzoeksinstrument Menselijke Maat ontwikkeld. Waar reguliere cliëntervaringsonderzoeken stoppen met meten wanneer cliëntervaringen in kaart zijn gebracht, gaat Menselijke Maat verder door te meten wat het effect is van de zorg op het welbevinden van cliënten.

Menselijke Maat richt zich op autonomie, competentie en verbondenheid en meet daarmee het daadwerkelijke effect van de zorg. Menselijke Maat stimuleert dat de zorgverlener betere zorg levert, de gemeente meer zicht heeft op de kwaliteit van de ondersteuning en dat cliënten gelukkiger worden. 

Waarom Insights Zorg?

  • Maak uw beeld compleet met het daadwerkelijke effect van ondersteuning; kosten en uren meet u al op andere manieren.
  • De gegevens zijn onafhankelijk gemeten; geen professional die zijn eigen werk beoordeelt.
  • Sturen op verbetering; teams worden niet afgerekend, maar gestimuleerd om de transformatie in te gaan.
  • Resultaten in één compleet overzicht; de kwaliteit en effecten overzichtelijk weergegeven in een dashboard of rapportage
  • Een spiegel tussen cliënt en medewerker: de cliëntervaringen worden vergeleken met die van de medewerkers

Meer weten over de ondersteuning die Insights Zorg u kan bieden bij uw cliëntervaringsonderzoeken? Schrijf u dan in voor één van onze informatiebijeenkomsten of vraag een gratis informatiepakket aan!