De kracht van Menselijke Maat

Menselijke Maat is ons onderzoeksinstrument om cliëntervaringen te meten, welke wij in samenwerking met de Universiteit Twente hebben ontwikkeld. Onze onderzoeksvragen richten zich op de ervaren aandacht voor de psychologische basisbehoeften autonomie, competenties en verbondenheid van cliënten. Deze basisbehoeften dienen als graadmeter voor hun welbevinden en de mate waarin zij zelfredzaam zijn en participeren in de maatschappij. 

Zelfdeterminatietheorie

Menselijke Maat is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan. Deze theorie stelt dat ieder mens drie psychologische basisbehoeften heeft die belangrijk zijn voor intrinsieke motivatie, welbevinden en persoonlijke groei. Deze drie psychologische basisbehoeften zijn: autonomie, competentie en verbondenheid. Samen met de Universiteit Twente hebben we op basis hiervan verschillende onderzoeksvragen ontwikkeld die we bij alle vormen van ondersteuning in kunnen zetten.

Autonomie; eigen regie en zelf keuzes maken
De behoefte aan autonomie is het ervaren van een zekere onafhankelijkheid. Je wilt zelf keuzes kunnen maken en richting kunnen geven aan je leven. Je wilt niet dat anderen bepalen wat je wel en niet moet doen. Het gaat om het ervaren van vrijheid in je doen en laten, het hebben van een eigen mening en jezelf kunnen zijn.

Competentie; zelfredzaamheid en doen waar je goed in bent
De behoefte aan competentie betekent dat je het gevoel wilt ervaren dat je iets kunt, dat je goed in iets bent. Je wilt het gevoel hebben dat je over vaardigheden beschikt die nodig zijn om bepaalde resultaten te bereiken. Het betekent doen waar je goed in bent, uitgedaagd worden en je talenten aanspreken. 

Verbondenheid; participatie en het hebben van betekenisvolle relaties
De behoefte aan verbondenheid is het hebben van betekenisvolle relaties. Het betekent dat er andere mensen zijn die je vertrouwt en met wie je persoonlijke ervaringen kunt delen. Het is de behoefte om deel uit te maken van een gemeenschap, erbij te horen en geaccepteerd te worden. 

Voorspellers van toekomstige effecten

We meten de mate waarin cliënten zich autonoom, competent en verbonden voelen maar ook de mate waarin de hulpverlener daar volgens hen aandacht voor heeft. Zo wordt niet alleen naar de effecten van de hulpverlening gekeken maar ook naar de oorzaak van deze effecten. Het bedoelde effect is overigens wat zich in de praktijk lastig laat meten. Veel van de effecten zoals een grotere zelfredzaamheid of een toegenomen participatie treden pas op na langere tijd. Ontwikkelingen op het vlak van autonomie, competentie en verbondenheid blijken goede voorspellers van deze effecten. Daarmee kan een organisatie beter sturen op de effectiviteit van de ondersteuning.

Medewerkerperspectieven

Wij nemen bij voorkeur ook een meting onder medewerkers mee in een cliëntervaringsonderzoek. In hoeverre vinden zij dat ze aandacht hebben voor autonomie, competentie en verbondenheid? Dat levert vaak interessante verschillen en overeenkomsten op. Daar waar uitkomsten van medewerkers en cliënten erg verschillen is het interessant om te onderzoeken waardoor dat komt en hoe dat te verbeteren.  

Meer weten over de ondersteuning die Insights Zorg u kan bieden bij uw cliëntervaringsonderzoeken? Schrijf u dan in voor één van onze informatiebijeenkomsten of vraag een gratis informatiepakket aan!