CEO Modules

Geen enkele organisatie of doelgroep is gelijk; daarom zijn onze cliëntervaringsonderzoeken modulair opgebouwd. Op deze manier kunt u op basis van uw wensen en de behoeften van uw doelgroep de best passende combinatie voor uw cliëntervaringsonderzoek samenstellen.

Om het effect van ondersteuning objectief en effectief te meten hebben wij in samenwerking met de Universiteit van Twente ons onderzoeksinstrument Menselijke Maat ontwikkeld. Dit instrument bestaat uit verschillende modules die wij zowel los van elkaar als gecombineerd aanbieden.

De basis van onze cliëntervaringsonderzoeken bestaat vaak uit een vragenlijst. Dit is een kwantitatieve vorm van onderzoek waarbij in een korte tijd veel gegevens verzameld kunnen worden. Doordat elke deelnemer dezelfde vragen beantwoordt, kunt u de resultaten per doelgroep, zorgaanbieder of team makkelijk met elkaar vergelijken. Lees meer >

Aan een cliëntervaringsonderzoek liggen hogere beleidsdoelstellingen ten grondslag. Een cliëntervaringsonderzoek geeft inzicht in hoeverre die doelstellingen bereikt worden. Daarvoor is het belangrijk dat doelen helder en concreet geformuleerd zijn en dat is niet altijd het geval. In een doelensessie worden de doelen voor het CEO geconcretiseerd. Lees meer >

Met continu meten wordt er gemeten op verschillende momenten in de klantreis. Daardoor worden uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek betrouwbaarder, is de respons hoger, heeft u sneller inzicht in ervaringen en kunt u gerichter sturen op de gewenste resultaten. Lees meer >

Samen met de cliënt werken aan  verbeteringen zorgt voor draagvlak en creatieve oplossingen die aansluiten op de behoeftes en wensen van uw doelgroep. Door focusgroepen te organiseren krijgt u niet alleen meer context bij de resultaten van het onderzoek, maar denkt u samen met de cliënten na over verbeteracties. Lees meer >

Cijfers geven richting aan effectief beleid, maar context – verhalen – zijn essentieel als je wilt leren en verbeteren. Wat speelt er werkelijk in de leefwereld  van cliënten en waarom? Welk proces hebben ze ondergaan naar herstel? Hoe hebben hulpverleners bijgedragen aan herstel? Wij gaan met cliënten één op één in gesprek om dit te achterhalen. Lees meer >

Er wordt veel informatie opgehaald met een cliëntervaringsonderzoek. Met een interactief dashboard kunnen de actuele gegevens snel en op ieder willekeurig moment  geraadpleegd worden en kunnen verdiepende analyses gemaakt worden. Wij kunnen de gegevens koppelen aan de gegeven in uw eigen systemen.  Lees meer >

Ook na de oplevering van de resultaten kunnen wij u ondersteunen. Wij helpen u namelijk om de resultaten uit het onderzoek om te zetten in verbeteracties. Dit doen wij middels ontwikkelsessies. Lees meer >

Meer weten over de ondersteuning die Insights Zorg u kan bieden bij uw cliëntervaringsonderzoeken? Schrijf u dan in voor één van onze informatiebijeenkomsten of vraag een gratis informatiepakket aan!