Veelal hebben kleinere organisaties niet de financiële mogelijkheden voor ervaringsonderzoek, maar willen zij wel weten wat de kwaliteit van hun ondersteuning aan cliënten is. Voor zichzelf als organisatie, maar ook om hun meerwaarde aan de financiers inzichtelijk te maken. Voor deze organisaties bieden wij nu Menselijke Maat light.

Aanleiding

Wij voeren al jaren cliëntervaringsonderzoeken uit bij zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en gemeenten. Dit is meestal maatwerk om aan optimaal aan te sluiten bij doelen en wensen van de klant.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het voor kleine organisaties vaak lastig is om een onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek te laten uitvoeren. Dit heeft vaak te maken met het budget dat zij hiervoor als organisatie beschikbaar hebben. Een maatwerk traject is voor hen niet haalbaar. 

Menselijke Maat light

Voor deze behoefte heeft Insights Zorg nu een nieuw product ontwikkelt: Menselijke Maat light. Op basis van onze kennis en ervaringen uit de maatwerktrajecten hebben we een aantal vaste vragensets ontwikkeld. Deze standaardvragenlijsten geven inzicht in de basis dimensies waar ons Menselijke Maat product op gebaseerd is: ontwikkeling op het vlak van autonomie, competentie en verbondenheid. Door te werken met een vaste vragenlijst, blijft de investering beperkt.

Klanten hebben ook hier de keuze om de onderzoeksvragen op papier en/of digitaal af te nemen. Wij leveren alle materialen aan om met de meting te starten. Een klant is zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van de respons. Na de meting leveren we een factsheet met daarin de onderzoeksresultaten grafisch weergegeven en enkele aanbevelingen voor verbetering.

Kenmerken

  • Snel en makkelijk uit te voeren onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek
  • Factsheet op organisatieniveau met daarin een overzichtelijke weergave van de resultaten
  • Organisatiebrede kijk op ervaringen cliënten
  • Aanbevelingen voor verbeteringen
  • Voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan cliëntervaringsonderzoek 

Wilt u meer informatie over Menselijke Maat light, neem dan contact op met Ester van Leeuwen