Al langer had de gemeente Hardenberg de behoefte aan een instrument om beter te kunnen sturen op doelstellingen binnen het sociaal domein. Er waren wel managementrapportages, maar die dekten maar een deel van de behoefte. De gemeente zocht een dashboard dat goed inzicht geeft in belangrijke KPI’s binnen het sociaal domein; dat samenhang tussen indicatoren kan tonen en waarmee verdiepende analyses uitgevoerd kunnen worden. Binnen twee maanden hebben wij voor hen een dashboard gerealiseerd.

Redenen om voor Insights Zorg te kiezen waren: onze kennis van het sociaal domein, onze resultaatgerichte aanpak en aantrekkelijke prijsstelling. In een tijdsbestek van enkele weken is al een eerste versie van het dashboard opgeleverd met de meest essentiële gegevens voor de Wmo, jeugdwet en participatiewet. Naast basale gegevens over cliënten, indicaties, kosten, aanbieders en voorzieningen bevat het dashboard ook informatie over:

  • Geografische verdeling van draaglast en draagkracht
  • Verzilvering
  • Samenloop van producten
  • Verschuiving naar voorliggend veld

De gemeente – inclusief de gemeenteraad – is zeer enthousiast over wat is opgeleverd. De stap die nu gemaakt wordt is het nader analyseren van de uitkomsten waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor het verbeteren van de brondata. Deze versie van het dashboard is generiek van opzet en bedoeld om ervaring met datagedreven werken op te doen en te leren wat een dashboard voor meerwaarde op kan leveren. Parallel wordt nu gewerkt aan een versie die opgebouwd is vanuit de KPI’s die de gemeente zelf heeft gedefinieerd.

Ook geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw organisatie of wilt u in contact komen met een van onze klanten? Neem dan contact op met Erik van Es (e.vanes@insightszorg.nl)